بيشتر
1398/8/11 شنبه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه؛ نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی سلمان فارسی برگزارشد نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی سلمان فارسی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان،در این نشست که به همت سمیرا غریب بلوک،کتابدار کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر برگزارشد کتاب‌های «قصه های خوب برای بچه های خوب» نوشته مهدی آذر یزدی توسط نغمه ماکوزه ای؛«قصه هایی از امام رضا(ع)» نوشته مژگان شیخی توسط سارا ماکوزه ای ؛«می خواهم از درخت ها مراقبت کنم» نوشته لارن چایلد و ترجمه مهتاب یعقوبی توسط مهتاب ماکوزه ای؛«جم جمک برگ خزان » نوشته افسانه شعبان نژاد توسط شیرین ماکوزه ای و« نقره ای» نوشته ویکتوریا کن و ترجمه سمیرا ابراهیمی توسط نازی ماکوزه ای معرفی شدند.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]