بيشتر
1399/4/18 چهارشنبه اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان سمنان دعوت به همكاري مي نمايد اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان سمنان براي تكميل نيروي انساني(1نفر)در رشته های علوم انسانی براي كتابخانه هاي عمومي شهرستان گرمسار«شهر ایوانکی» از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوبقرارداد ساعتي (موقت)دعوت به همكاري مي نمايد. الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته های علوم انسانی از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 31/1/99
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه
مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهر ایوانکی مورد نظربراي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3)اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 31/1/99 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3 ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
   رشته شغلي كتابدار:دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر دررشته های علوم انسانی،
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
مدارک تا تاریخ 25/ 4/ 99 به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گرمسارارسال گردد.(به درخواست های ارسالی بعد از تاریخ مقررترتیب اثر داده نخواهد شد.)
آدرس : گرمسار-خیابان شهید رجایی-اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گرمسار-کدپستی:3581795365   شماره تماس:          34226568-023

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]