بيشتر
1399/4/14 شنبه بیانیه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان به مناسبت روز قلم حسین شاکری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان به‌مناسبت فرارسیدن ۱۴ تیر، با صدور پیامی روز قلم را به اصحاب فرهنگ و قلم تبریک گفت. ن والقلم وما یسطرون
سوگند به قلم وآنچه می نویسد
ارزش والای قلم، آن گاه به خوبی دریافت میشود که به یاد بیاوریم خداوند متعال ، دربزرگترین معجزه دنیا - کلام ا.. مجید - به قلم وبه هر آنچه مینویسد ،سوگند خورده است.
دو ابزار بیان و قلم ، نقش ساختاری درتاریخ تمدن و زندگی انسان ها و نسل ها دارند ، اما قلم ها با عمر بسیار دراز درایجاد ارتباط گذشتگان با آیندگان و انتقال تجارب ، تمدن ها و فرهنگ ها ، دانستنیها و آموخته ها خدمات بسیاری انجام داده اند.
دین اسلام برای قلم، تقریر ومکاتبت ارزشی خاص قائل است چرا که آن را لازمه هدایت وآگاهی بشریت دانسته وبدان سوگند یاد کرده است .
قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان‌ها و بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. قلم نماد آزادگي و تعقل و تفكر بشر از آغاز تاريخ بوده است.
این روز را به همه عزیزان اصحاب قلم  به ویژه نویسندگان استان سمنان که هنوز و همیشه، عاشقانه جان در راه اندیشه نهاده‌اند ،تبریک می‌گویم.

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]