دوبرنامه متنوع فرهنگی برگزارشد
 نشست‌ کتاب‌خوان در مدارس دامغان برگزارشد
برنامه‌های متنوع فرهنگی در حوزه علمیه خواهران برگزارشد
دو نشست جمع ‌خوانی کتاب توسط کتابداران شهرستان شاهرود برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان با موضوع «حجاب و عفاف» برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در مدرسه یادگار امام شهرستان مهدیشهر برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با گویش سنگسری برگزارشد
نشست کتاب ‌خوان در کتابخانه عمومی شهید مشهد برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه کتابداران برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی سلمان فارسی برگزارشد
نشست کتاب خوان ویژه‌ بزرگسالان‌ در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی بایزید بسطامی برگزارشد
برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با محوریت «حجاب و عفاف» برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه سالمندان برگزارشد
 جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان تخصصی «گویش شهمیرزادی» در کتابخانه آیت الله کبیر برگزارشد
نشست کتابخوان در کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید نوروزی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در هلال احمر شاهرود برگزارشد
آئین معرفی کتاب «سه ماه رویایی» در کتابخانه علامه محمدتقی ایوانکی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در شهرستان دامغان برگزارشد
 جمع خوانی کتاب برگزارشد
برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در مرکز فنی و حرفه ای خواهران شهرستان شاهرود برگزارشد
کتاب «هدهد سفید» جمع خوانی شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی 22بهمن شهرستان شاهرود برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی حسینعلی نوروزی برگزارشد
کتاب«زکریای رازی» جمع خوانی شد
نشست ادبی با موضوع «بررسی مولفه های منظومه های عاشقانه» برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی علامه طباطبائی شهرستان گرمسار برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید شاطری برگزارشد
جمع خوانی کتاب «خلیفه الهی» برگزارشد
کارگاه «خوشمزه با کتاب» برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان با موضوع «زندگی شهدا» در کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان با موضوع «نماز» برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان ‌داستان‌های شاهنامه برگزار شد
جمع خوانی کتاب برگزار شد
جمع‌خوانی از کتاب «بچه ها از کجا می آیند؟» در کتابخانه عمومی حکیم الهی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با موضوع نماز برگزارشد
نشست کتاب‌خوان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی برگزارشد
کلاس روان‌خوانی کتاب کلاس اولی‌ها در کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) سمنان برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان با موضوع «نماز» برگزار شد
نشست جمع خوانی کتاب برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در مسجد علی ابن ابیطالب(ع) سمنان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با محوریت نماز برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با موضوع «نماز» برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در اداره بهزیستی شهرستان دامغان برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان با موضوع «پیشگیری از مواد مخدر» در کتابخانه عمومی بایزید بسطامی برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) سمنان برگزار شد
نشست کتاب‌خوان با موضوع «حجاب و عفاف» برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود برگزار شد
دونشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید مطهری برگزار شد
نشست شاهنامه‌خوانی در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان در کتابخانه عمومی محمد ترامشلو برگزار شد
نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان برگزار شد
کارگاه قصه‌گویی از کتاب «راز قالیچه‌ی آبی» در کتابخانه عمومی عالمی برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی ابوریحان بیرونی برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار برگزار شد
نشست جمع خوانی در کتابخانه عمومی شهید رجایی برگزار شد
سه نشست کتاب‌خوان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان کتابداران کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزار شد
 نشست جمع خوانی از کتاب « کاش تو را میدیدم » در کتابخانه عمومی بایزید بسطامی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با موضوع حجاب و عفاف برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه‌های عمومی شهرستان آرادان برگزار شد
 جمع خوانی کتاب «فاطمه و فاطمه» در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزار شد
نشست کتاب‌خوان با موضوع «عفاف و حجاب» برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان «شاهنامه خوانی» در کتابخانه عمومی شهید مشهد برگزارشد
 کتاب« سیره تقوی »در مسجد امام رضا(ع) شهرستان آرادان جمع خوانی شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی برگزارشد
کتاب «فصل فیروزه» در کتابخانه عمومی شهید مطهری جمع خوانی شد
 نشست کتاب‌خوان در پایگاه بسیج حضرت آسیه شهرستان سرخه برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در مرکز دارالقرآن المهدی شهرستان آرادان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی هدایت الله صدری برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان برگزارشد
کتاب 8 قصه امام جواد (ع) جمع خوانی شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید فهمیده برگزار شد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی محمد ترامشلو برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در مرکز فنی و حرفه ای خواهران شهرستان شاهرود برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در پایگاه بسیج خواهران شهرستان آرادان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان توسط کتابخانه عمومی شهید باهنرشهرستان آرادان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید مشهد امیریه برگزارشد
برنامه‌های متنوع فرهنگی در مدرسه سپیده کاشانی شهرستان دامغان
چهار نشست کتاب‌خوان در کتابخانه های عمومی شهرستان سمنان
 نشست‌های کتاب‌خوان توسط کتابخانه های عمومی شهرستان آرادان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی برگزارشد
 برنامه‌های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی شهید مشهد امیریه برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان کتابداران برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان در مجتمع آموزشی صالحین روستای لاسجردبرگزارشد
 نشست کتاب‌خوان با محوریت نماز برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی در مدارس برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان در کتابخانه عمومی استاد مطهری برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان در مدرسه سعادت برگزارشد
 جمع ‌خوانی کتاب در مدرسه محسنی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در مدرسه آینده شهمیرزاد برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در مدارس توسط کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی برگزارشد
فعالیت متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی شهرستان دامغان
برنامه‌های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی شهید مشهد امیریه برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان کتابداران کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی استاد مطهری برگزارشد
نشست جمع خوانی کتاب در مدرسه پیام گرمسار برگزارشد
 فعالیت‌های متنوع فرهنگی درکتابخانه عمومی ابن سینا برگزارشد
معرفی کتاب توسط کتابداران کتابخانه عمومی 22بهمن
نشست نقد و بررسی کتاب «سنگی که نیفتاد» برگزار شد
نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان در مدرسه محسنی برگزارشد
 شش نشست کتاب‌خوان در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در حوزه علمیه خواهران سمنان برگزارشد
نشست جمع خوانی کتاب در پیش دبستانی نور الزهرا شهرستان مهدیشهر برگزار شد
 نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان در کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در مدرسه طیبه سادات شهرستان گرمسار برگزارشد
نشست کتاب‌خوان با گویش محلی برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در بخش نابینایان کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید مشهد شهرستان دامغان
جشنواره «بادبادک باز به همراه نشست کتاب‌خوان »برگزارشد
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار برگزارشد
 جمع خوانی کتاب «دوست مهربان کبوترها» در مدرسه رهنما شهرستان گرمسار برگزارشد
 حضور کتابداران در مدرسه بایزید بسطام
 نشست کتاب‌خوان در مدرسه بیت المقدس شهرستان میامی برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در مدرسه آزادگان برگزارشد
 جمع ‌خوانی کتاب «اسرار نامه» برگزارشد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی ابن سینا برگزارشد
1 2 3
نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]