بيشتر
خبرهای شهرستان مهدیشهر
111111
در کتابخانه پیامبر اعظم(ص) درجزین؛ نشست کتاب‌خوان دانش آموزان مدرسه آزادگان برگزارشد نشست کتاب‌خوان دانش آموزان مدرسه آزادگان در کتابخانه پیامبر اعظم(ص) درجزین برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، در این نشست که به همت حکیمه ولویی برگزار شد کتاب‌های «وقتی پرپر گم می‌شود» ترجمه حسین فتاحی توسط زهرا میرعمادی؛ « پیدی» نوشته ی دونزی الیور توسط ریحانه گلوی؛ «گربه کوچه ما» نوشته ی کلر ژوبرت توسط سما صوفیابادی؛ «پنج انگشت» سروده مصطفی رحماندوست توسط آرزو بربری و «حسنی ورزشکار می شود» نوشته ی محمدرضا صبوری توسط فاطمه اکبری معرفی شدند.

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 503