بيشتر
خبرهای شهرستان گرمسار
20

120000
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه؛ نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی شهید رجایی برگزارشد نشست جمع خوانی کتاب با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان،آخرین نشست امسال جمع خوانی کتاب به همراه قصه گویی  به همت کتابداران در کتابخانه عمومی شهید رجایی برگزارشد.
 در این نشست نوجوانان عضو کتابخانه به جمع خوانی کتاب« ماه رجب» نوشته محمد حسین موسوی گرمارودی پرداختند و سپس کتابداران  قصه هایی از کتاب های «هفتاد قصه از زندگی چهارده معصوم» نوشته مجید ملا محمدی که  را بیان کردند.
همچنین به جمع خوانی و بلند خوانی کتاب های« قصه های منظوم از چهارده معصوم » نوشته محمد کاظم مزینانی؛« یک آینه ده خنجر»، نوشته محمدکاظم مزیناینی؛ «هدهد و ملکه بلقیس»  نوشته عبدالودود امین ترجمه محمدرضا سرشار  و «قصه های قرآنی» از مجید ملامحمدی پرداختند.
 

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 38