بيشتر
خبرهای شهرستان سمنان
2

2

100000000000000
به مناسبت روزدرختکاری؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید همتی برگزارشد برنامه‌های متنوع فرهنگی به مناسبت روز درختکاری در کتابخانه عمومی شهید همتی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت مریم مرادی مسئول کتابخانه و ایثاری کتابدار کتابخانه به‌مناسبت روزدرختکاری برگزارشد.
دراین مراسم کتاب «درخت‌ها» نوشته برونو موناری توسط مرادی مسول کتابخانه برای کودکان معرفی شد،همچنین مسابقه بهترین نوشته با موضوع «اگر درخت بودم »، خواندن شعر درختکاری و کاشتن بذر گل در باغچه کتابخانه از دیگر برنامه‌ها بود.

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 256