بيشتر
خبرهای شهرستان مهدیشهر
1230
درراستای برگزاری نهمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی صورت پذیرفت؛ حضور مسئول کتابخانه عمومی آیت الله کبیر در مدرسه محسنی درراستای برگزاری نهمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی مسئول کتابخانه عمومی آیت الله کبیر در مدرسه محسنی حضور یافت. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه عمومی استان سمنان، در راستای برگزاری نهمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی سیده فاطمه زهرا نبوی، مسئول کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی در مدرسه محسنی حضور یافت و به معرفی منابع جشنواره پرداخت.
وی با بیان مطالبی در خصوص نحوه شرکت در جشنواره از دانش آموزان و معلمان خواست در این جشنواره شرکت کنند.

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 49