بيشتر
60000

8000000
1398/1/24 شنبه در بخش کودک کتابخانه مرکزی استان سمنان؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزارشد برنامه‌های متنوع فرهنگی در بخش کودک کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان،جمع خوانی کتاب «حکایت های شیرین منطق الطیر عطار نیشابوری» نوشته محمد کاظم میرکیانی در جمع نوجوانان خوانده و بررسی شد.
همچنین اولین کارگاه قصه گویی و کاردستی امسال  با معرفی کتاب و قصه گویی به همت مرضیه والی پور برگزار شد و در این کارگاه کتاب «گربه قدرنشناس» نوشته طوبی اورنگ و در پایان قصه کودکان کاردستی شخصیت جذاب قصه را درست کردند.
 

 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 108