بيشتر
22222
1398/1/24 شنبه در کتابخانه مرکزی استان سمنان؛ نمایشنامه خوانی «پیک نیک در میدان جنگ» برگزارشد نمایشنامه خوانی «پیک نیک در میدان جنگ» در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، نشست نمایشنامه خوانی ایرانی 2 فا8  از کتاب«پیک نیک در میدان جنگ» نوشته منوچهر اکبرپور  توسط کتابداران و اعضای نوجوان کتابخانه  برگزار شد.
نمایشنامه خوانی «پیک نیک در میدان جنگ» توسط مرضیه والی پور،کتابدار؛ طاهره نظری کمرودی ، کتابدار؛حسین عزیزی ،سیده شهزاد کیا ،آوا زینعلیان ،هلیا اصغری ،مهدی عزیزی،علیرضا تبریزیان ، احسان کمیزی ،سینا ذوالفقاری از اعضای کتابخانه برگزارشد.
این کتاب یک نمایشنامه  تخیلی فارسی است که برای گروه سنّی (ب) و (ج) تهیه شده است.
«ژنرال» فرماندة مورچه‌های سیاه است و «موری» پسر باهوش و جوان او است. آن‌ها با لشگری از مورچه‌ها به جنگ با مورچه‌های قرمز که دشمن اصلی‌شان هستند، می‌روند. سال‌هاست این جنگ ادامه دارد. «موری» پیشنهاد می‌دهد که جنگ را متوقف کنند.
در این میان خبر برگزاری پیک نیک آدم‌ها به گوش ژنرال می‌رسد و ژنرال برای احتیاط از این که پیک نیک نقشة مورچه‌های قرمز نباشد، «موری» را برای جاسوسی می‌فرستد. «موری» در پی جمع‌آوری اطّلاعات با دختر مورچه قرمز «مورک» که وی نیز جاسوس و دختر فرمانده مورچه‌های قرمز است مواجه می‌شود.
«مورک» از دست یک عنکبوت بدجنس در حال فرار است و «موری» علیرغم دشمن بودن، وی را نجات می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که بین مورچه‌های سیاه و قرمز صلح برقرار شود و همة مورچه‌ها برای خوردن غذا به محل پیک نیک آدم‌ها بروند.
 

 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 84