بيشتر
خبرهای شهرستان سرخه
12
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی؛ نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه برگزارشد نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، در این نشست که به همت زهرا مومن آبادی مسئول کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی برگزارشد کتاب‌های « دوستی و دشمنی» نوشته طاهره مهری صدر وحیدی توسط محمد حسن  فیض آبادی؛ « موش بازیگوش» نوشته پوریا سرور توسط مجید احدی ؛« اشتباه کد خدا»نوشته مریم شریف رضویان
 توسط محمد اشکان مومن آبادی؛« کشتی حضرت نوح» نوشته طاهره معصومی توسط یگانه ملکی؛« بره فضول » نوشته فرشته رامشینی توسط زینب مومن آبادی و« موش بازیگوش» نوشته پوریا سرور  توسط مرجان مومن آبادی معرفی شدند.

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 79