بيشتر
1397/9/9 جمعه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه؛ کتابخانه عمومی البرز میزبان دانش آموزان مدرسه نسیبه شد کتابخانه عمومی البرز ب هدف ترویج فرهنگ مطالعه میزبان دانش آموزان مدرسه نسیبه شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان،دانش آموزان مدرسه نسیبه شاهرود از کتاب خانه عمومی البرز شاهرود و بخش های آن با همراهی معلمان خود بازدید کردن و با فعالیت های کتابخانه ای آشنا شدند.
در این بازدید کودکان با کتاب‌های چراهای شگفت انگیز آشنا شدند ، همچنین  کتاب قصه «قصه های مهتاب»برای دانش آموزان بلند خوانی شد و در خصوص  عضویت و امانت کتاب به کودکان توضیحاتی داده شد.

 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 429