بيشتر
مقالات و یادداشت ها
1396/11/3 سه‌شنبه
کتابخانه های عمومی؛ فرصتی برای جذب وتوسعه گردشگری فرهنگی

صنعت گردشگری، استراتژی توسعه اقتصادیست که نیازمند حمایت جدی بخش خصوصی و دولتی در تفهیم فرصت ها، چالش های روبه رو شدن با توریسم صنعتی است.


امروزه درآمد صنعت گردشگری بین المللی بعد از سوخت مواد شیمیایی و اتومبیل در رتبه چهارم قرار دارد. در خیلی از کشورهای در حال توسعه، این بخش یکی از منابع اصلی درآمد و سهم عظیمی از صادرات است که شانس های توسعه و اشتغال را به وجود می آورد.

لینک مقاله

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]