بيشتر
مقالات و یادداشت ها
1396/11/26 پنجشنبه
مطالعه و کتابخوانی در کودکان

انسان در تمام فعالیتهای راهبردی و ذهنی خود به خواندن نیاز دارد، چه آنها را در زمره نیازهای حسی و عاطفی طبقه‌بندی کنیم و چه در رده‌های شناختی. کودک از لحظه تولدش وارد مرحله شناختی می‌شود و در صدد شناخت خود، شناخت دیگران و شناخت محیط طبیعی برمی‌آید. اینجاست که بزرگترها نقش دارند کودک را با مطالعه و کتابخوانی آشنا کرده و به این نیاز کودک پاسخ درخور و شایسته‌ای دهند.


در مورد کتابخوانی کودکان، پدر و مادرها باید در این امر پیشقدم شوند تا بتوانیم کودکانی کتابخوان و اهل مطالعه تحویل جامه دهیم؛ جامعه‌ای که سرانه مطالعه کتاب در آن در حد فاجعه است. امروز ما با نسلی طرفیم که در خانواده چیزی جز کتاب و تبلت و موبایل نمی‌بیند. کودکی که از بدو تولد با دنیای مجازی آشنا می‌شود و الگوی کتابخوان در خانه ندارد و در محیط مدرسه کتابخانه‌ای شبیه یک انباری خاک گرفته و بسته و غیرقابل استفاده داشته‌ باشد و در جامعه چیزی به عنوان کتابخانه ندیده باشد؛ چه توقع و انتظاری از کتابخوان شدن این کودک می‌توان داشت؟

لینک مقاله

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]