بيشتر
مسابقات فرهنگی
1396/11/11 چهارشنبه مسابقه کتاب خوانی مواد مخدر پس از مطالعه منبع معرفی شده پاسخ سوالات را به صورت یک عدد 10 رقمی به شماره پیامکی 3000101186 ارسال نمایید. این عدد از چپ به راست نوشته می شود(پاسخ سوال اول در سمت چپ و پاسخ آخرین سوال در سمت راست). مهلت ارسال پاسخ: 22بهمن ماه 1396. زمان اعلام نتایج: 30بهمن ماه 1396. به ده نفر از برگزیدگان جوایز نفیسی به رسم یادبود اهدا خواهد شد. سوالات مسابقه
فایل PDF منبع منتخب مسابقه 
اسامی برگزیدگان مسابقه
نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]