بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1397/11/24 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی بهمن ماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی بهمن‌ماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان از کتابخانه و نشست جمع خوانی کتاب

۱اسفند ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) شهرستان سمنان

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان

۳۰ بهمن ساعت  ۱۷

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

۲اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست جمع خوانی عطار نیشابوری ویژه بزرگسالان

۳۰ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست سعدی خوانی ویژه بزرگسالان

۳۰ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان

۳۰ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست حافظ خوانی ویژه نوجوانان

۱اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست مثنوی خوانی ویژه نوجوانان

۱اسفند ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست شاهنامه خوانی ویژه کودکان

۱اسفند بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست نظامی خوانی ویژه بزرگسالان

۲اسفند ساعت ۹

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

۲اسفند ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمد ابراهیم همتی شهرستان سمنان

نشست حفظ و روان خوانی قرآن

۲اسفند ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمد ابراهیم همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه انبیا از کتابخانه و نشست جمع خوانی کتاب

۲۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمد ابراهیم همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه سما از کتابخانه و نشست جمع خوانی کتاب

۳۰ بهمن ساعت ۹

کتابخانه دریادار شهید محمد ابراهیم همتی شهرستان سمنان

کلاس قصه‌گویی و کاردستی ویژه کودکان

۱اسفند ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی  دریادار شهید محمد ابراهیم همتی شهرستان سمنان

کلاس خلاقیت وسفال ویژه کودکان

۳۰ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمد ابراهیم همتی شهرستان سمنان

بازدید پیش دبستانی روشا از کتابخانه و نشست جمع خوانی کتاب

۲۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان بزرگسالان «فجر ایران»

۳۰ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش شاهنامه خوانی خردسالان ۴ تا ۶ سال

۱اسفند ساعت ۱۸

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزشی خلاقیت و دست ورزی ۱

۲۷ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست گروه مطالعاتی نوجوان

۲۷ بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس نقاشی کودکان  گروه سنی ۳ تا ۶ سال

۲۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس نقاشی تکنیکی کودکان گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال

۲۸ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

۲۹ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه قصه گویی و نمایش گروه سنی ۳ تا ۴ سال

۲۹ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه قصه گویی و نمایش گروه سنی ۴ تا ۶ سال

۲۹ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست گروه مطالعاتی فرهنگ و ادب(بزرگسالان)

۳۰ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه قصه گویی و نمایش گروه سنی ۳ تا ۴ سال

۱ اسفند ساعت ۱۶

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه قصه گویی ونمایش گروه سنی ۴ تا ۶ سال

۱ اسفند ساعت ۱۷

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه داستان نویسی خلاق نوجوانان

۲اسفند ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

نشست جمع خوانی کتاب میرزا کوچک خوان

۲۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

کلاس قصه گویی و خلاقیت ویژه دانش آموزان پیش دبستانی در کتابخانه شهید حسینعلی نوروزی

۱اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

کلاس قصه گویی و خلاقیت ویژه دانش آموزان پیش دبستانی خوبان

۲۹ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه  عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه

کلاس خلاقیت(قصه گویی، نقاشی، کاردستی)

۲اسفند ساعت ۱۱

کتابخانه  عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوانی بیست ویژه نوجوانان

۲اسفند ساعت ۹

کتابخانه  عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه

مسابقه نقاشی انقلاب

۲۵ بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه  عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه

نشست جمع خوانی کتاب «گرگ سالی» از کتاب‌های کتاب‌خوان ماه

۲۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

۲۸ بهمن ساعت۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان

۲۹ بهمن ساعت۱۲

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب خوان کتابخانه ای ویژه نوجوانان

۱ اسفند ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

کلاس آموزش نقاشی

۲ اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) شهرستان شاهرود

نشست جمع خوانی و بلند خوانی کتاب ویژه نوجوانان

۳۰بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) شهرستان شاهرود

کلاس آموزش رایانه

۱ اسفند ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) شهرستان شاهرود

کلاس آموزش رایانه

۲ اسفند ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) شهرستان شاهرود

نشست کتابخوان ویژه نوجوانان

۲ اسفند ساعت۱۱

کتابخانه عمومی  استاد داوود میرباقری شهرستان شاهرود

کلاس آموزش کاردستی ویژه کودکان

۳۰ بهمن ۱۵ساعت

کتابخانه عمومی  استاد داوود میرباقری شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

۱ اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی  استاد داوود میرباقری شهرستان شاهرود

نشست شاهنامه خوانی ویژه کودکان

۲ اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مهر شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب همگام با انقلاب همراه توسعه

از ۱۸ تا ۳۰بهمن

به جز روزهای تعطیل

هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس جمع خوانی کتاب در مدرسه

۲۸ بهمن ساعت ۱۰

هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی همراه با کاردستی

۲۹ بهمن ساعت۱۶

هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی

۳۰ بهمن ساعت ۱۶

هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی همراه با نقاشی

۱ اسفند ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

کاردستی و خلاقیت جغد میوه ای

۲۹ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای (مدرسه  گوهرشاد)

۲۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای (مدرسه میثاق)

۱ اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

جمع خوانی شاهنامه دانش آموزان مدرسه دیزج در بخش کودک کتابخانه

۲۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

جمع خوانی شاهنامه دانش آموزان مدرسه دیزج در بخش کودک کتابخانه

۳۰بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

شادستان  کتاب (قصه گویی، نقاشی خلاق و مجسمه سازی)

۳۰ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

کلاس مثل خوانی ویژه کودکان

۲ اسفند ساعت ۹

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

کارگاه فرزند پروری ویژه مادران

۲۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

کلاس بازی و سرگرمی خلاق

روزهای هفته نیم ساعت

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

قصه گویی نمایشی – عروسکی در  مرکز توانبخشی امید

۱ اسفند ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود

کارگاه شاهنامه خوانی ویژه کودکان

۳۰ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی  انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

کلاس خطاطی ویژه نوجوانان

۲۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی  انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

کلاس آموزش اوریگامی ویژه کودکان

۲۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی  انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

۲۹ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی  انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

۳۰ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی  انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

کارگاه نقاشی ویزه کودکان

۱ اسفند ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

نشست مشاوره با راهکار کتاب درمانی

۲۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

نشست سلسله محافل ادبی مثنوی خوانی ویژه بزرگسالان

۳۰بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی ویژه کودکان

۱ اسفند ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

بازدید گروهی دانش آموزان از کتابخانه و جمع خوانی کتاب

۲۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

بازدید گروهی دانش آموزان از کتابخانه و جمع خوانی کتاب

۳۰ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای اسفند ماه

۱ اسفند ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی یغمای جندقی شهرستان شاهرود

کلاس  نقاشی ویژه کودکان

۲۸ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی یغمای جندقی شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

۳۰بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شیخ مفید شهرستان شاهرود

بازدید دبستان مهدوی از کتابخانه و جمع‌خوانی کتاب

۲۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شیخ مفید شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

۲۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شیخ مفید شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی

۲ اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قلعه نو خرقان شهرستان شاهرود

نشست پژوهشی ویژه نوجوانان

۲۸ بهمن ساعت ۸:۳۰

کتابخانه عمومی قلعه نو خرقان شهرستان شاهرود

نشست پژوهشی ویژه دانش ‌آموزان

۲ اسفندساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید باهنر داور آباد شهرستان آرادان

نشست کتاب‌خوان ویژه دانش آموزان

۲۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

۲۷بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس طراحی ویژه کودکان

۲۸بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس قرآن ویژه کودکان

۲۹بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی خردسالان

۳۰بهمن ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی کودکان

۳۰بهمن ساعت۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

جمع خوانی کتاب  لبخندهای ماه

۳۰بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس خوشنویسی

۲اسفند ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

۲۸بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

۲۹بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) شهرستان مهدیشهر

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

۲۷بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی پیامبر (ص) شهرستان مهدیشهر

برگزاری مسابقه نقاشی  ویژه کودکان

۲۸بهمن ساعت۱۴

کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدیشهر

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۳۰بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدیشهر

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه کودکان

۲۸بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) شهرستان مهدیشهر

بازدید مدرسه سمیه  از کتابخانه وجمع خوانی کتاب

۲۸بهمن ساعت۱۰


نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]