بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1397/12/14 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین هفته اسفندماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان درسومین هفته اسفندماه ۱۳۹۷، با برگزاری ویژه‌ برنامه‌های متنوعِ فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


سمنان

برگزارکننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) سمنان

تور بازدید از کتابخانه + جمع خوانی

22اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) سمنان

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان

21اسفند  ساعت  ۱۷

کتابخانه عمومی شهید شاطری سمنان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

23اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش سمنان

جمع خوانی با موضوع عطار نیشابوری ویژه بزرگ‌سالان

21اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش سمنان

سعدی خوانی ویژه بزرگ‌سالان

21اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کومش سمنان

شاهنامه‌خوانی ویژه نوجوانان

21اسفند  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی کومش سمنان

حافظ خوانی ویژه نوجوانان

22اسفند  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش سمنان

مثنوی‌خوانی ویژه نوجوانان

22اسفند  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کومش سمنان

شاهنامه‌خوانی ویژه کودکان

22اسفند  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی کومش سمنان

نظامی خوانی ویژه بزرگ‌سالان

23اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

23اسفند  ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمدابراهیم همتی شهرستان سمنان

نشست حفظ و روان‌خوانی قرآن کریم

23اسفند  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمدابراهیم همتی شهرستان سمنان

تور بازدید از کتابخانه + جمع خوانی

19 اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمدابراهیم همتی شهرستان سمنان

تور بازدید از کتابخانه + جمع خوانی

21اسفند  ساعت ۹

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمدابراهیم همتی شهرستان سمنان

قصه‌گویی + کلاس کاردستی ویژه کودکان

22اسفند  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمدابراهیم همتی شهرستان سمنان

کلاس پرورش خلاقیت با استفاده از سفال ویژه کودکان

21اسفند  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دریادار شهید محمدابراهیم همتی شهرستان سمنان

تور بازدید از کتابخانه + جمع خوانی

19اسفند  ساعت ۹

کتابخانه هدايت الله صدري مغان شهرستان شاهرود

برگزاری کلاس شاهنامه‌خوانی در مدرسه

18 اسفند ساعت 10

کتابخانه هدايت الله صدري مغان شهرستان شاهرود

برگزاری کلاس قصه‌گویی+کاردستی

20 اسفند ساعت16

کتابخانه هدايت الله صدري مغان شهرستان شاهرود

برگزاری کلاس قصه‌گویی+نقاشی

22 اسفند ساعت 16

کتابخانه هدايت الله صدري مغان

برگزاری نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان

23 اسفند ساعت 11

کتابخانه استاد داوود میرباقری

شهرستان شاهرود

قصه‌گویی و جمع خوانی در دبستان پروین اعتصامی

18 اسفند ساعت 10

کتابخانه استاد داوود میرباقری

شهرستان شاهرود

برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع امام هادی(ع)

19 اسفند ساعت 10

کتابخانه استاد داوود میرباقری

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب (لیلی و مجنون)به مناسبت بزرگداشت نظامی گنجوی

21 اسفند ساعت 15

کتابخانه استاد داوود میرباقری

شهرستان شاهرود

آموزش کاردستی ویژه کودکان

23 اسفند ساعت 10

کتابخانه استاد داوود میرباقری

شهرستان شاهرود

بلند خوانی کتاب(شب سرد و فرشته)در بخش کودک

23 اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی ویژه کودکان

18 اسفند ساعت 15:30

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

19 اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

21 اسفند ساعت 16

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

کلاس قصه‌گویی ویژه کودکان

23 اسفند ساعت10:30

کتابخانه امام جعفر صادق(ع)

شهرستان شاهرود

جمع خوانی و بلند خوانی کتاب ویژه کودکان

18 اسفند ساعت 13

کتابخانه امام جعفر صادق(ع)

جلسه مطالعاتی (حلقه صالحین)

22 اسفند ساعت15

کتابخانه امام جعفر صادق(ع)

شهرستان شاهرود

کلاس آموزش رایانه ویژه نوجوانان

22 اسفند ساعت15

کتابخانه امام جعفر صادق(ع)شهرستان شاهرود

مسابقه نقاشی « شیر کتابخانه» ویژه خردسالان

22 اسفند ساعت 16

کتابخانه امام جعفر صادق(ع)شهرستان شاهرود

کلاس قصه‌گویی ویژه کودکان

22 اسفند ساعت16:30

کتابخانه امام جعفر صادق(ع)شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

23 اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کتابخانه گردی

18 اسفند ساعت 8

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

تور بازدید مدرسه توحید+ آموزش کاردستی

18 اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

تور بازدید پیش‌دبستانی گل نرگس+ قصه‌گویی

18 اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کاشت نهال گل با همراهی کودکان کارگاه قصه‌گویی (کوچولوها)

18 اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

نمایشگاه کتاب به مناسبت ماه رجب ومیلادامام محمدباقر(ع)

18 اسفند

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

آموزش قرآن ویژه  کودکان

19 اسفند ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کلاس نقاشی ویژه کودکان

19 اسفند ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

نشست مدرسه‌ای

21 اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کارگاه مثنوی‌خوانی کودکان

21 اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کلاس نقاشی ویژه کودکان

21 اسفند ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کارگاه مثنوی‌خوانی بزرگ‌سالان

22 اسفند ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

بلند خوانی و جمع خوانی ویژه نوجوانان

23 اسفند ساعت 10

کتابخانه انقلاب اسلامی

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

18 اسفندساعت10

کتابخانه انقلاب اسلامی

شهرستان شاهرود

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری در حیاط کتابخانه

19 اسفند ساعت 17

کتابخانه انقلاب اسلامی

شهرستان شاهرود

کلاس خطاطی ویژه نوجوانان

20 اسفندساعت17

کتابخانه انقلاب اسلامی

شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی ویژه کودکان

21 اسفند ساعت 10

کتابخانه انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی ویژه کودکان

22 اسفند ساعت 11

کتابخانه انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

بازدید دبیرستان از کتابخانه

22 اسفند ساعت 10

کتابخانه انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

نشست کتابخانه‌ای

23 اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید محمدتقی شریعتی شهرستان شاهرود

کارگاه پژوهشی ویژه نوجوانان

19اسفندساعت 8:30

کتابخانه عمومی شهید محمدتقی شریعتی شهرستان شاهرود

کارگاه پژوهشی ویژه نوجوانان

16 اسفند

ساعت 9

کتابخانه عمومی يغماي جندقي

شهرستان شاهرود

برگزاری کلاس  نقاشی ویژه کودکان

19 اسفند

ساعت 17

کتابخانه عمومی يغماي جندقي

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

21 اسفند ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی و خلاقیت  ( ساخت عروسک نمدی)

20 اسفند ساعت 16

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای (مدرسه  گوهرشاد) به همراه نقالی شاهنامه داستان «رستم و سهراب»

19 اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای (مدرسه میثاق) با موضوع درس علوم

18 اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

جمع خوانی شاهنامه دانش آموزان مدرسه میثاق و بلند خوانی  علوم

20 اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

شاد ستان  کتاب (قصه‌گویی،نقاشی خلاق و مجسمه‌سازی)

21 اسفند ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

مثل خوانی ویژه کودکان

23 اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

بازی و سرگرمی ویژه کودکان

ساعت 9تمام هفته

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

قصه‌گویی نمایشی عروسکی در  مرکز توان‌بخشی امید

22 اسفند ساعت 9:30

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

بازدید مدرسه و نقالی و شاهنامه‌خوانی

21 اسفند ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

بلند خوانی و قصه‌گویی « شیر کتابخانه» به مناسبت سالروز تأسیس نهاد مدرسه گویش

22 اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان « تأسیس نهاد»

تمام هفته

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب « تأسیس نهاد»

تمام هفته

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

مشاوره با راهکار کتاب‌درمانی

19 اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

سلسله محافل ادبی مثنوی‌خوانی ویژه نوجوانان

21 اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی ویژه کودکان

22 اسفند ساعت 16

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

عضویت  رایگان

18 اسفند

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری در حیاط کتابخانه

20 اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

کتابخانه گردی   به مناسبت سالروزتاسیس نهاد کتابخانه‌ها

18 اسفند

کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع)

شهرستان شاهرود

نمایشگاه تازه‌های کتاب از منابع ارسالی نهاد در بهمن و اسفند97

تمام هفته

کتابخانه عمومی مهر شاهرود

نمایشگاه راهیان نور

20 اسفند

کتابخانه عمومی مهر شاهرود

بازدید از کانون مساجد

18 اسفندساعت12

کتابخانه عمومی مهر شاهرود

طراحی با اثرانگشت

22 اسفند ساعت 16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی نوجوان

18اسفند ساعت 15:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

عضویت رایگان به مناسبت سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور روز کتابخانه گردی

18اسفند

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان بانوان

19اسفند ساعت 17:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نقاشی فن کودکان گروه سنی 6 تا 12 سال

19اسفند ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه قصه‌گویی و کاردستی ویژه کودکان

20اسفند ساعت

17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست  مادران قصه‌گو

20اسفند ساعت

17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

قصه‌گویی و نمایش گروه سنی 3 تا 4 سال

21اسفند ساعت 16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

قصه‌گویی و نمایش گروه سنی 4 تا 6 سال

21اسفند ساعت17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان مادر و کودک  با مشارکت اداره منابع طبیعی شهرستان سمنان

21اسفند ساعت 18:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش شاهنامه‌خوانی خردسالان 4تا6سال

22اسفند ساعت 18:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

بازدید از موزه امیر مربی و کارآموزان

کارگاه داستان‌نویسی خلاق نوجوانان

23اسفند ساعت 10:30

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدی‌شهر

بازدید مدارس در خصوص روز کتابخانه گردی

18اسفندساعت8

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدی‌شهر

کلاس قصه‌گویی ویژه کودکان

19اسفندساعت10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدی‌شهر

جمع خوانی کتاب ویژه نوجوانان

20اسفندساعت 16

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدی‌شهر

نشست کتاب‌خوان به زبان سنگسری

19اسفندساعت 10

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ع) شهرستان مهدی‌شهر

بازدید مدارس

18اسفندساعت10

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ع) شهرستان مهدی‌شهر

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

22اسفندساعت14

کتابخانه عمومی آیت‌الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدی‌شهر

کلاس آموزش قرآن ویژه کودکان

12اسفندساعت 14

کتابخانه عمومی آیت‌الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدی‌شهر

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

21اسفندساعت 10

کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) شهرستان مهدی‌شهر

بازدید مدرسه سمیه از کتابخانه + قصه‌گویی

18اسفندساعت10

کتابخانه عمومی شهید فهمیده شهرستان آرادان

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان

15اسفندساعت 9

کتابخانه عمومی مرحوم محمد ترامشلوشهرستان آرادان

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

18اسفندساعت 10:30

کتابخانه عمومی شهید با هنرشهرستان آرادان

کلاس قصه‌گویی ویژه  کودکان

19اسفندساعت 10

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس طراحی ویژه نوجوانان

19اسفند ساعت15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی خردسالان

21اسفند ساعت14:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی کودکان

21اسفند ساعت15:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

قصه‌گویی ویژه کودکان

22اسفند ساعت 12

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس خوشنویسی ویژه نوجوانان

23اسفند ساعت10

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس رایانه ویزه نوجوانان

23اسفند ساعت

9

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان گرمسار

قصه‌گویی ویژه کودکان

20اسفند ساعت

10

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان گرمسار

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای

21اسفند ساعت9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

کلاس خوشنویسی

19اسفند ساعت 17

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

جشنواره کاردستی با وسایل دور ریز ویژه  نوجوانان

20اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

کلاس قصه‌گویی در مدارس

21اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

جمع خوانی و بلندخوانی در سطح مدارس

22اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

کارگاه قصه‌گویی در محل کتابخانه عمومی ویژه کودکان

23اسفند ساعت

10

کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار

اجرای طرح کتابخانه گردی

بازدید گروهی مدارس  شهید ثانی ، مریم مقدس ، رهنما و حضور هنرمندان ، نویسندگان و شاعران ومسئولان  از کتابخانه

18اسفند ساعت 8

کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار

اجرای برنامه جمع خوانی و بلند خوانی دانش آموزان مدرسه رهنما در محل کتابخانه

20اسفند ساعت9

کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار

برنامه درخت‌کاری محوطه کتابخانه با حضور مسئولان

18اسفند ساعت

10

کتابخانه عمومی آیت‌الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی

19اسفند ساعت 15

کتابخانه عمومی آیت‌الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

21اسفند ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت‌الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان نماز

22اسفند ساعت 15

کتابخانه عمومی  شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری کلاس قصه‌گویی و خلاقیت ویژه دانش آموزان پیش‌دبستانی در کتابخانه شهید حسینعلی نوروزی.

22اسفند ساعت10

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری زنگ کتابخوانی در کتابخانه شهید حسینعلی نوروزی ویژه دانش آموزان ابتدایی مدرسه سلمان فارسی.

25اسفند ساعت 10

کتابخانه  عمومی شیخ محمود مزدقانی-با همکاری بخشداری و فرمانداری شهرستان سرخه ومدارس روستا

جلسات مشاوره طرح تاب آوری اجتماعی با موضوع فرزند پروری

21اسفند ساعت

11

کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی با همکاری بخشداری و فرمانداری شهرستان سرخه و مدارس روستا

جلسات مشاوره طرح تاب آوری اجتماعی با موضوع مهارت زندگی

22اسفند ساعت 11

کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی وبخشداری و فرمانداری و مدارس روستا

جلسات مشاوره طرح تاب آوری اجتماعی با موضوع فضای مجازی

23اسفند ساعت9

کتابخانه عمومی  شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه

کلاس خلاقیت(قصه‌گویی ،نقاشی،کاردستی)

23اسفند ساعت11

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان سرخه

کلاس طراحی

19اسفند ساعت15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان سرخه

کلاس نقاشی خردسالان

21اسفند ساعت14:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان سرخه

کلاس نقاشی کودکان

21اسفند ساعت15:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان سرخه

قصه‌گویی ویژه کودکان

22اسفند ساعت12

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان سرخه

کلاس خوشنویسی ویژه نوجوانان

23اسفند ساعت10

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان سرخه

کلاس رایانه ویژه نوجوانان

23اسفند ساعت9

کتابخانه عمومی شهدای گرمسار

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای دبستان فدک

11اسفند ساعت9

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان گرمسار

قصه‌گویی ویژه کودکان

20اسفند ساعت10

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان گرمسار

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای

21اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

کلاس خوشنویسی ویژه کودکان

19اسفند ساعت 17

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

جشنواره کاردستی با وسایل دور ریز جهت نوجوانان

20اسفند ساعت9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

قصه‌گویی در مدارس

21اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

جمع خوانی و بلندخوانی در سطح مدارس

22اسفند ساعت10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

کارگاه قصه‌گویی در محل کتابخانه عمومی ویژه کودکان

23اسفند ساعت10

کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار

اجرای طرح کتابخانه گردی

بازدید گروهی مدارس  شهید ثانی ، مریم مقدس ، رهنما و حضور هنرمندان ، نویسندگان و شاعران و مسئولین از کتابخانه

18اسفند ساعت8

کتابخانه عمومی استاد مطهری  شهرستان گرمسار

اجرای برنامه جمع خوانی و بلند خوانی دانش آموزان مدرسه رهنما در محل کتابخانه

20اسفند ساعت 9

کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار

برنامه درخت‌کاری محوطه کتابخانه با حضورمسئولان

18اسفند ساعت 10


نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]