بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1398/1/28 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در نخستین هفته اردیبهشت ماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در نخستین هفته اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

2 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

3 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

4 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

کلاس شاهنامه خوانی ویژه  نوجوانان

5 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان

2 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب خوان مدرسه ای

4 اردیبهشت ساعت 10:30

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

5 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی ابن سینا

شهرستان شاهرود

جمع خوانی در مهد قرآن حضرت زینب(س)

2 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی ابن سینا

شهرستان شاهرود

بازدید  دانش آموزان  دبستان حضرت معصومه(ع) از کتابخانه

4 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی ابن سینا

شهرستان شاهرود

قصه گویی در بخش کودک

5 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

کلاس کاردستی و خلاقیت ویژه بهار

2 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

شادستان کتاب (قصه گویی،نقاشی خلاق ومجسمه سازی)

3 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

مثل خوانی ویژه کودکان

5 اردیبهشت

ساعت 9

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

نشست کتاب‌خوان  ویژه بزرگسال

4 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان «خیمه انتظار»ویژه اعیاد شعبانیه

از 2اردیبهشت به مدت دو هفته

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

بازی و سرگرمی ویژه کودکان

هر روز نیم ساعت

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

نمایشگاه کتاب کودک ونوجوان « بهار و نوروز»

از دوم  اردیبهشت به مدت دو هفته

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

نمایشگاه کاردستی و خلاقیت شادستان کتاب ویژه کودکان

از دوم اردیبهشت به مدت دو هفته

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

کلاس شاهنامه خوانی ویژه کودکان

3 اردیبهشت

ساعت 18

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

مسابقه نامه به سیل زدگان ویژه کودکان و نوجوانان

از دوم اردیبهشت به مدت 10روز

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

نمایشگاه کتاب بزرگسال ویژه اعیاد شعبانیه

از 2اردیبهشت به مدت دو هفته

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

کلاس کاردستی و خلاقیت ویژه بهار

2 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

نشست کتاب‌خوان هفتگی در مسجد

2 اردیبهشت ساعت13

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای

2 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کلاس اوریگامی کودکان ابتدایی

2 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

3 اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کارگاه مثنوی خوانی کودکان در مدرسه

3اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کلاس نقاشی خردسالان

4 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

کلاس آموزش قرآن

4 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

بلند خوانی و جمع خوانی ویژه نوجوانان

4 اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی البرز شاهرود

قصه گویی ویژه کودکان

5 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید محمدتقی شریعتی

شهرستان شاهرود

کارگاه پژوهشی ویژه نوجوانان

2 اردیبهشت

ساعت 8:30

کتابخانه عمومی شهید محمدتقی شریعتی شهرستان شاهرود

کارگاه پژوهشی ویژه نوجوانان

5 اردیبهشت

ساعت 9

کتابخانه عمومی

شهید محمدتقی شریعتی

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه دانش آموزان

3 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی

يغماي جندقي

شهرستان شاهرود

جمع خوانی ویژه کودکان

5 اردیبهشت

ساعت 11


نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]