بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1398/2/3 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در دومین هفته اردیبهشت ماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در دومین هفته اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی ویژه نوجوان

7 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان ویژه نابینایان و کم‌بینایان

7 اردیبهشت‌ساعت 7:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی 4 تا 5 سال

7 اردیبهشت ساعت 16:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

مار و پله کتاب‌خوان ویژه کودکان

8 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه کاردستی و قصه‌گویی ویژه کودکان

9 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی 5 تا 6 سال

10 اردیبهشت ساعت

17:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

10 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزشی قصه‌گویی و نمایش گروه سنی 4 تا 6 سال

10 اردیبهشت ساعت 7

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش شاهنامه‌خوانی خردسالان 4 تا 6 سال

11 اردیبهشت‌ساعت 18

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه داستان‌نویسی خلاق نوجوانان

12 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس طراحی ویژه نوجوانان

8 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه کودکان

9 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش نقاشی ویژه خردسالان

10 اردیبهشت ساعت

14:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی ویژه کودکان

10 اردیبهشت ساعت

15:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش رایانه ویژه نوجوانان

12 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش‌ رایانه ویژه نوجوانان

12 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه طباطبائی شهرستان گرمسار

نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان دبستان سعادت

12 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه طباطبائی شهرستان گرمسار

تجلیل از معلمان دبستان حافظ و برگزاری نشست کتاب‌خوان

11 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه طباطبائی شهرستان گرمسار

تجلیل از معلمان دبستان زینب (ع) و برگزاری نشست کتاب‌خوان

11 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

آیین نقد و بررسی کتاب

12 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید فهمیده شهرستان آرادان

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

7 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی مرحوم محمد ترامشلو شهرستان آرادان

نشست جمع خوانی ویژه کودکان

8 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید باهنرشهرستان آرادان

کارگاه قصه‌گویی ویژه کودکان

9 اردیبهشت ساعت 11

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدی‌شهر

کارگاه قصه‌گویی با موضوع جشنواره رضوی

8 اردیبهشت ساعت 15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدی‌شهر

جمع خوانی کتاب با موضوع جشنواره رضوی

8 اردیبهشت ساعت 16

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدی‌شهر

بلند خوانی کتاب با موضوع جشنواره رضوی

9 اردیبهشت ساعت 15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدی‌شهر

مسابقه چیستان با موضوع جشنواره رضوی

9 اردیبهشت ساعت 17

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدی‌شهر

نشست کتاب‌خوان با موضوع جشنواره رضوی

11 اردیبهشت ساعت 10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدی‌شهر

نشست شاهنامه‌خوانی ویژه نوجوانان

11 اردیبهشت ساعت 14

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) شهرستان مهدی‌شهر

بازدید مدرسه به همراه جمع خوانی کتاب

8 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) شهرستان مهدی‌شهر

کارگاه نقاشی ویژه کودکان

8 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) شهرستان مهدی‌شهر

کارگاه قصه‌گویی ویژه کودکان

8 اردیبهشت ساعت 12

کتابخانه عمومی آیت‌الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدی‌شهر

جمع خوانی با موضوع جشنواره رضوی

8 اردیبهشت ساعت 14

کتابخانه عمومی آیت‌الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدی‌شهر

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با موضوع جشنواره رضوی

9 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه امام حسن مجتبی (ع) شهرستان مهدی‌شهر

بازدید دانش آموزان از کتابخانه به همراه قصه‌گویی

8 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

7 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه نوجوانان

9 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای

10 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای

11 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز معلم

7 الی 12 اردیبهشت

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان به مناسبت نیمه شعب

8 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

کارگاه قصه‌گویی به مناسبت نیمه شعب

9 اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

10 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

آموزش کاردستی با وسایل دورریختنی

11 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

کلاس شاهنامه‌خوانی ویژه نوجوانان

12 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع)

شهرستان شاهرود

نمایشگاه تازه‌های کتاب

7 الی 12 اردیبهشت

کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای به مناسبت روز معلم و شهادت استاد مطهری

9 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع)

شهرستان شاهرود

بازدید دسته‌جمعی دانش آموزان از کتابخانه به همراه جمع خوانی کتاب

10 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع)

شهرستان شاهرود

جلسه توجیهی جشنواره رضوی برای دانش آموزان

11 اردیبهشت ساعت 8

کتابخانه عمومی شهید محمدتقی شریعتی شهرستان شاهرود

کارگاه پژوهشی ویژه نوجوانان

9 اردیبهشت ساعت 8:30

کتابخانه عمومی شهید محمدتقی شریعتی شهرستان شاهرود

کارگاه پژوهشی ویژه نوجوانان

12 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

7 اردیبهشت ساعت 13

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود

جمع خوانی و بلند خوانی کتاب ویژه کودکان

8 اردیبهشت ساعت 13

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوانی ویژه نوجوانان

11 اردیبهشت ساعت 5

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع)

شهرستان شاهرود

نشست مطالعاتی ویژه بزرگ‌سالان

11 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

12 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

7 اردیبهشت ساعت 13

کتابخانه عمومی ابن‌سینا

شهرستان شاهرود

کلاس شاهنامه‌خوانی ویژه بزرگ‌سالان

7 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی ابن‌سینا

شهرستان شاهرود

نشست مطالعاتی ویژه نوجوانان

11 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی ابن‌سینا

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب‌‌ ویژه نوجوانان

12 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی ابن‌سینا

شهرستان شاهرود

حلقه‌ی تربیتی با موضوع (احترام به معلم) در بخش کودک

12 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی يغماي جندقي

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

10 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی يغماي جندقي

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

12 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس شاد ستان کتاب ویژه کودکان

10 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

شاهنامه‌خوانی و کارگاه قصه‌گویی برای دانش آموزان

8 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی و خلاقیت (ساخت گل)

9 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس مثل خوانی ویژه کودکان

13 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس شاهنامه‌خوانی ویژه کودکان

11 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس فرزند پروری ویژه کودکان

12 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

مشاوره با راهکار کتاب‌درمانی

8 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

سلسله محافل ادبی مثنوی‌خوانی

10 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی ویژه کودکان

11 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز کار و کارگر

11 اردیبهشت

کتابخانه عمومی انقلاب شهرستان شاهرود

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

7 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب شهرستان شاهرود

کلاس آموزش طراحی ویژه نوجوانان

8 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب شهرستان شاهرود

کلاس آموزش روزنامه دیواری ویژه کودکان

9 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب شهرستان شاهرود

مسابقه سؤال ماه

10 اردیبهشت

کتابخانه عمومی انقلاب شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

11 اردیبهشت ساعت 14

کتابخانه عمومی انقلاب شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

12 اردیبهشت ساعت 14

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی ویژه کودکان

7 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان هفتگی در مسجد

8 اردیبهشت ساعت 13

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای ویژه نوجوانان

9 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کلاس اوریگامی ویژه کودکان

9 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

10 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه مثنوی‌خوانی ویژه کودکان

10 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه نقاشی ویژه خردسالان

11 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه آموزش قرآن ویژه کودکان

11 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

بلند خوانی و جمع خوانی ویژه کودکان

11 اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه قصه‌گویی ویژه کودکان

12 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه قصه‌گویی و کاردستی ویژه کودکان

7 فروردین ساعت 11

کتابخانه عمومی آیت‌الله فیض سرخه‌ای شهرستان سرخه

حضور کتابداران در مدرسه شایستگان جهت معرفی جشنواره رضوی

9 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی آیت‌الله فیض سرخه‌ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب ویژه نوجوانان

8 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی آیت‌الله فیض سرخه‌ای شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان به مناسبت شهادت استاد مطهری

11 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت‌الله فیض سرخه‌ای شهرستان سرخه

حضور کتابداران در کانون انتظار جهت برگزاری جشنواره رضوی

12 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهر وی شهرستان سرخه

کارگاه خلاقیت، کاردستی و نقاشی ویژه نوجوانان

8 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهر وی شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان به مناسبت روز معلم

9 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهر وی شهرستان سرخه

حضور در مدارس و معرفی کتاب‌های جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

11 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهر وی شهرستان سرخه

نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت شهید مرتضی مطهری و روز معلم

10 اردیبهشت ساعت 8

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری کلاس خلاقیت و قصه‌گویی برای دانش آموزان پیش‌دبستانی در کتابخانه شهید حسینعلی نوروزی.

9 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری کلاس خلاقیت و قصه‌گویی برای دانش آموزان پیش‌دبستانی در کتابخانه شهید حسینعلی نوروزی.

11 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ویژه اعضای کودک و نوجوان با محوریت (جشنواره رضوی)

10 اردیبهشت ساعت

10:30


نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]