بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1398/2/10 سه‌شنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در سومین اردیبهشت ماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سومین اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری

شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی در راستای برگزاری نهمین جشنواره رضوی

14 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری

شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی  به همراه قصه گویی ویژه کودکان

16 اردیبهشت ساعت17

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

17 اردیبهشت ساعت10:30

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری

شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی به همراه قصه گویی  ویژه کودکان

18 اردیبهشت ساعت17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته معلم

14 اردیبهشت

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان

15 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

بازدید دانش آموزان از کتابخانه و معرفی جشنواره رضوی

16 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

17 اردیبهشت ساعت 10:30

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

کارگاه شاهنامه خوانی ویژه کودکان

18 اردیبهشت ساعت 9:30

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

19 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه ی عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

معرفی کتاب‌های نهمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

14 اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه ی عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان  ویژه بزرگسالان

15 اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه ی عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویزه کودکان

18 اردیبهشت

ساعت 9:30

کتابخانه ی عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

کلاس آموزش نقاشی کودکان

18 اردیبهشت ساعت10:30

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان

شاهرود

بازدید مدرسه مبارزان از کتابخانه به مناسبت جشنواره رضوی

14 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

بازدید مدرسه اخلاص از کتابخانه به مناسبت جشنواره رضوی

16 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی انقلاب  اسلامی شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب به مناسبت ماه رمضان

17 اردیبهشت

کتابخانه عمومی انقلاب  اسلامی شهرستان شاهرود

نشست  کتاب‌خوان  به مناسبت جشنواره رضوی

15 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی  شهرستان شاهرود

نمایشگاه بزرگداشت شیخ کلینی

19 اردیبهشت

کتابخانه عمومی يغماي جندقي

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه جشنواره رضوی

17 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی يغماي جندقي

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

19 اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی  آیت الله حا ئری شهرستان شاهرود

معرفی نهمین جشنواره رضوی و منابع جشنواره با دعوت از بسیجیان منطقه

15 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی  آیت الله حا ئری شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب توسط دانش آموزان دبستان هاجر

16 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی  آیت الله حا ئری شهرستان شاهرود

معرفی مسابقه نهمین جشنواره رضوی و منابع جشنواره برای دانش آموزان پایه نهم دبیرستان زینبیه

18 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی ویژه نوجوانان

14 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

قصه گویی ویژه نوجوانان

16 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان

17 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب خوان  ویژه نوجوانان

18 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته معلم

14 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان

15 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

بازدید دانش آموزان از کتابخانه و معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

16 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

17 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

شاهنامه خوانی ویژه کودکان

18 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان  ویژه نوجوانان

19 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی  باقر العلوم (ع)

شهرستان شاهرود

نمایشگاه دائمی تازه های کتاب

14تا 19اردیبهشت

کتابخانه عمومی  باقر العلوم (ع)

شهرستان شاهرود

تبلیغ جهت  برنامه های جشنواره رضوی در مدارس

15 اردیبهشت

کتابخانه عمومی  باقر العلوم (ع)

شهرستان شاهرود

بازدید گروهی دانش آموزان از کتابخانه و معرفی جشنواره رضوی

18 اردیبهشت 11

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

کلاس شادستان کتاب (قصه گویی و بازی )

17 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای و تبلیغ جشنواره رضوی

15 اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

کلاس کاردستی و خلاقیت (عروسک متحرک)ویژه کودکان

16 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

کلاس مثل خوانی ویژه کودکان

19 اردیبهشت

ساعت 9

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

جشنواره کتابخوان بادبادک باز (کتاب )مدرسه گوهرشاد

15 اردیبهشت

ساعت 12

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

نمایشگاه کتاب شاهنامه و نقالی ویژه کودکان

14تا 19اردیبهشت

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

تبلیغات و پویش کتاب‌خوان رضوی در مدارس

14تا 19اردیبهشت

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

مشاوره با  راهکار  کتاب درمانی

15 اردیبهشت

ساعت 9  الی 15

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

سلسله محافل ادبی مثنوی خوانی

17 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی ویژه نوجوانان

18 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

نشست کتابخوان رضوی ویژه نوجوانان

15 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

بازدید دبیرستان حجاب از کتابخانه جهت آشنایی و شرکت در جشنواره رضوی

17 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

بازدید دبیرستان 12 بهمن از کتابخانه جهت آشنایی و شرکت در جشنواره رضوی

18 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی ویژه کودکان

14 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان هفتگی در مسجد

15 اردیبهشت ساعت13

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان  ویژه نوجوانان

16 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کلاس اوریگامی کودکان ابتدایی

16 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویزه نوجوانان

17 اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کارگاه مثنوی خوانی ویزه کودکان

17 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کارگاه نقاشی ویژه کودکان

18 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه کودکان

18 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

بلند خوانی و جمع خوانی کتاب ویژ ه کودکان

18 اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

19 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی  ویژه کودکان

14 اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب با محوریت رضوی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

15اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در پایگاه سپاه شهرستان سرخه جهت  معرفی جشنواره رضوی

16اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در مدارس شهید امامی و شایستگان جهت  معرفی جشنواره رضوی

17اردیبهشت

ساعت 9

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در کانون انتظار شهرستان سرخه جهت معرفی جشنواره رضوی

18اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه  عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری کلاس خلاقیت و قصه گویی برای دانش آموزان پیش دبستانی  با محوریت  نهمین جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

16اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه  عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری کلاس خلاقیت و قصه گویی برای دانش آموزان پیش دبستانی  با محوریت  نهمین جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

18اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه  عمومی شهید غلامرضا شهروی  شهرستان سرخه

زنگ کتابخوانی و قصه گویی  از منابع جشنواره رضوی در مجتمع آموزشی صالحین

16اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه  عمومی شهید غلامرضا شهروی  شهرستان سرخه

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

18اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه  عمومی شهید غلامرضا شهروی  شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان با محوریت نماز

17اردیبهشت

ساعت16

کتابخانه  عمومی شهید غلامرضا شهروی  شهرستان سرخه

زنگ کتاب‌خوانی و قصه گویی  از منابع جشنواره رضوی در مجتمع آموزشی صالحین

16اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس طراحی ویزه نوجوانان

15اردیبهشت ساعت

15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش قرآن ویژه کودکان

16اردیبهشت ساعت

15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

16اردیبهشت ساعت

14:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی  ویژه خردسالان

17اردیبهشت ساعت

14:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی ویژه کودکان

17اردیبهشت ساعت

15:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس رایانه  ویژه نوجوانان

19اردیبهشت ساعت

9

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس رایانه ویژه نوجوانان

19اردیبهشت

10

کتابخانه عمومی  استاد مطهری شهرستان گرمسار

بلند خوانی کتاب در دبستان آیت الله غفاری

14اردیبهشت ساعت

9

کتابخانه عمومی  استاد مطهری شهرستان گرمسار

جمع خوانی کتاب در  دبستان  پیام

15اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی  استاد مطهری شهرستان گرمسار

جمع خوانی کتاب دردبستان طیبه سادات

16اردیبهشت ساعت

16

کتابخانه عمومی  استاد مطهری شهرستان گرمسار

بازدید دبیرستان انقلاب از کتابخانه و معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

17اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی شهید رجایی  شهرستان گرمسار

نشست کتاب‌خوانوی ویژه معلمان

14اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه شهدای گرمسار

نشست کتاب‌خوان درمدرسه فدک

9اردیبهشت ساعت

9

کتابخانه  عمومی شهدای شهرستان  گرمسار

نشست کتاب‌خوان ویژه  معلمان درمدرسه فدک

11اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی علامه طباطبائی شهرستان گرمسار

نشست کتاب‌خوان  با محوریت کتاب‌های جشنواره رضوی

16اردیبهشت ساعت

9

کتابخانه عمومی علامه طباطبائی

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای دبستان حیات

18اردیبهشت ساعت

10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

قصه گویی باموضوع جشنواره رضوی

14اردیبهشت

ساعت 15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

جمع خوانی کتاب باموضوع جشنواره رضوی

14اردیبهشت

ساعت16

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

بلند خوانی کتاب  باموضوع جشنواره رضوی

15اریبهشت

ساعت15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

مسابقه چیستان باموضوع جشنواره رضوی

15اردبهشت

ساعت17

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

نشست کتاب‌خوان باموضوع جشنواره رضوی

17اردیبهشت

ساعت 10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

شاهنامه خوانی ویژه کودکان

17اردیبهشت

ساعت 14

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) شهرستان مهدیشهر

حضور کتابداران درپیش دبستانی یاس جهت قصه گویی و معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

14اردیبهشت

ساعت11

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) شهرستان مهدیشهر

نشت کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

15اردیبهشت

ساعت11

کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدیشهر

قصه گویی باموضوع جشنواره رضوی

14اردیبهشت

ساعت 14

کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدیشهر

نشست کتابخوان مدرسه ای باموضوع جشنواره رضوی

15اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) شهرستان مهدیشهر

بازدید مدرسه یاسر وقصه گویی جشنواره رضوی

14اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

17اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کلاس نقاشی خردسالان

18اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کلاس نمایشنامه خوانی نوجوان

14اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان

15اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

نشست کتاب خوان ویزه کودکان

18اردیبهشت ساعت 18:30

کتابخانه عمومی امامزاده یحیی(ع) شهرستان سمنان

کلاس آموزش قرآن ویژه نوجوانان

19اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

مسابقه کتاب‌خوانی ازکتاب داستان‌های استادمطهری به مناسبت شهادت استادوهفته معلم

هفته معلم

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

حضور در مدارس جهت آشنایی دانش آموزان باجشنواره کتاب‌خوانی رضوی

14اردیبهشت

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

حضور در مدارس جهت آشنایی دانش آموزان باجشنواره کتاب‌خوانی رضوی

15اردیبهشت

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

حضور در مدارس جهت آشنایی دانش آموزان باجشنواره کتاب‌خوانی رضوی

17اردیبهشت

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

14اردیبهشت ساعت 17:30

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

16اردیبهشت ساعت17

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

19اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کلاس آموزش نقاشی برای کودکان پیش دبستانی

19اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

دوره آموزشی مهدویت درقرآن برای مادران وزنان خانه دار

19اردیبهشت ساعت 9:30

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

دوره آموزش خانواده ها جهت آشنایی با مسابقات جشنواره رضوی

17اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

14شنبه ساعت

16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

16اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

18اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه  انبیا از کتابخانه به همراه معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

شنبه- یکشنبه-دوشنبه  9 الی 11صبح

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه  انبیا از کتابخانه به همراه معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

14اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه  انبیا از کتابخانه به همراه معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

15اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

16اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه سما به همراه معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

17اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

کلاس قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

18اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

کلاس قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

14اردیبهشت ساعت18

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

17اردیبهشت ساعت18

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

بازدید حلقه صالحین از کتابخانه و معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

19اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

نمایشنامه خوانی

16اردیبهشت  ساعت 16

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

مثنوی خوانی ویژه بزرگسالان

16اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان

16اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

عطار نیشابوری ویژه بزرگسالان

17اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

سعدی خوانی ویژه بزرگسالان

17اردیبهشت ساعت

11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان

17اردیبهشت ساعت

17

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

حافظ خوانی ویژه نوجوانان

18اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

مثنوی خوانی ویژه نوجوانان

18اردیبهشت ساعت

11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

شاهنامه خوانی ویژه کودکان

18اردیبهشت ساعت

17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی اعضای نوجوان

14اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی  4تا5سال

14اردیبهشت

ساعت 16:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزشی قصه گویی ونمایش گروه سنی 4 تا 6 سال

15اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه کاردستی و قصه گوییویژه کودکان

16اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی  5تا6سال

16اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

17اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه مرکزی استان سمنان

بازدید مدرسه ابتدایی از کتابخانه و معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

18اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش شاهنامه خوانی خردسالان 4تا6سال

18اردیبهشت

ساعت 18

کتابخانه مرکزی استان سمنان

جمع خوانی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی

19اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان زنان خانه دار  در راستای معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی

19اردیبهشت

ساعت 11 

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]