بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1398/2/18 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در چهارمین هفته اردیبهشت ماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در چهارمین هفته اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید فهمیده شهرستان آرادان

کارگاه قصه گویی وخلاصه نویسی بامنابع جشنواره رضوی

21اردیبهشت‌ ساعت 10

کتابخانه عمومی مرحوم محمد ترامشلوشهرستان آرادان

کارگاه قصه گویی بامنابع جشنواره رضوی

22اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید با هنرشهرستان آرادان

کارگاه قصه گویی بامنابع جشنواره رضوی

23اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس طراحی ویژه  نوجوانان

22اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش  قرآن ویژه کودکان

23اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس قصه گویی ویزه کودکان

22اردیبهشت ساعت 14:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی ویژه خردسالان

24اردیبهشت ساعت 14:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس نقاشی ویژه کودکان

24اردیبهشت ساعت 15:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس رایانه ویژه نوجوانان

26اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس  رایانه ویژه نوجوانان

26اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان گرمسار

حضور در مدرسه زینب جهت معرفی جشنواره رضوی

21اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان گرمسار

حضور در مدرسه سعادت جهت معرفی جشنواره رضوی

23اردیبهشت

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان گرمسار

قصه گویی در مدرسه حضرت فاطمه سلام اله علیها

25اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار

بلند خوانی کتاب 8قصه از امام جواد (ع)

21اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی استاد مطهری شهرستان گرمسار

قصه گویی دبستان آوای  علم 8قصه از امام جواد (ع)

22اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی شهدای شهرستان گرمسار

نشست معلمان مدرسه فدک ویژه جشنواره رضوی

21اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی شهدای شهرستان گرمسار

جمع خوانی کتاب‌های رضوی در مدرسه فدک

22اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

معرفی منابع جشنواره رضوی در مدرسه شاهد

21اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

22اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

معرفی کتاب جشنواره رضوی ویزه نوجوانان

23اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

قصه گویی وبلند خوانی کتاب  جشنواره رضوی ویژه کودکان

26اردیبهشت ساعت10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

قصه گویی باموضوع جشنواره رضوی ویزه کودکان

21اردیبهشت

ساعت 15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

جمع خوانی باموضوع جشنواره رضوی ویژه کودکان

21اردیبهشت

ساعت16

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

بلند خوانی باموضوع جشنواره رضوی ویژه کودکان

122اریبهشت

ساعت15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

مسابقه چیستان باموضوع جشنواره رضوی

22اردبهشت

ساعت17

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر

نشست کتاب‌خوان باموضوع جشنواره رضوی ویژه نوجوانان

23اردیبهشت

ساعت 10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر

شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان

24اردیبهشت

ساعت 14

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) شهرستان مهدیشهر

نشست کتاب‌خوان با موضوع کتاب‌های جشنواره رضوی ویزه نوجوانان

24اردیبهشت

ساعت11

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص شهرستان مهدیشهر)

شعرخوانی باموضوع کتا‌ب‌های کودک جشنواره رضوی در پیش دبستانی یاس

21اردیبهشت

ساعت11

کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدیشهر

قصه گویی باموضوع جشنواره رضوی ویزه کودکان

21اردیبهشت

ساعت 14

کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدیشهر

جمع خوانی کتاب در بین اعضا حلقه صالحین بخش نوجوان

22اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه امام حسن مجتبی (ع) شهرستان مهدیشهر

بازدید مدرسه سمیه  به همراه جمع خوانی کتاب جشنواره رضوی

21اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه عمومی مهر  شهرستان شاهرود

مشاوره های هفتگی

23 اردیبهشت

کتابخانه عمومی مهر شاهرود

مشاوره های هفتگی

25اردیبهشت

کتابخانه عمومی مهر  شهرستان شاهرود

نمایشگاه آثار فردوسی

24 اردیبهشت

کتابخانه عمومی مهر  شهرستان شاهرود

خوانش داستان‌های شاهنامه برای نوجوانان

26 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی مهر شهرستان  شاهرود

مثنوی خوانی ویژه نوجوانان

23 اردیبهشت ساعت11

کتابخانه عمومی مهر شهرستان  شاهرود

فعالیت‌های هفتگی رضوی در مدارس و کتابخانه

22 الی 26

اردیبهشت

کتابخانه امام جعفر صادق میقان (ع)شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌ خوان با منابع   جشنواره رضوی

22 اردیبهشت

ساعت 13

کتابخانه امام جعفر صادق میقان (ع)شهرستان شاهرود

جمع خوانی و بلند خوانی  کتاب جشنواره رضوی

24 اردیبهشت

ساعت 13

کتابخانه امام جعفر صادق میقان (ع)شهرستان شاهرود

نشست مطالعاتی حلقه صالحین

25 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه امام جعفر صادق میقان (ع)شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی

25 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

مشاوره با  راهکار  کتاب درمانی

22  اردیبهشت

ساعت 9

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

سلسله محافل ادبی مثنوی خوانی ویزه نوجوانان

24  اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی ویزه کودکان

25 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

نشست کتابخوان رضوی ویژه نوجوانان

21 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

بازدید مدارس از کتابخانه جهت آشنایی و شرکت در جشنواره رضوی

24 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

بازدید مدارس از کتابخانه جهت آشنایی و شرکت در جشنواره رضوی

25 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی يغماي جندقي شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتاب جشنواره رضوی و بازدید مدارس از کتابخانه جهت شرکت و آشنایی با جشنواره رضوی

22 اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی يغماي جندقي شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب جشنواره رضوی

26 اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

نمایشگاه دائمی تازه های کتاب

یک هفته

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

بازدید گروهی دانش آموزان از کتابخانه به همراه معرفی کتاب

22 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

پیگیری و امور اجرایی نشست کتاب‌خوان مدرسه ای ویژه نهمین جشنواره رضوی

24 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای ویژه نهمین جشنواره رضوی در مدره امام صادق(ع)

25 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان شاهرود

نمایشگاه  تازه های کتاب

26 اردیبهشت

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

کلاس شادستان کتاب

(قصه گویی و خمیر بازی و رنگ آمیزی )

24 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای ومعرفی جشنواره رضوی

22 اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی و خلاقیت ویزه کودکان

23 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

مثل خوانی ویژه کودکان

26 اردیبهشت

ساعت 9

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

معرفی جشنواره رضوی در مدرسه میثاق

25 اردیبهشت

ساعت 9

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

برگزاری نشست  کتاب‌خوان رضوی درمدرسه  دهخدا

یک هفته

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کارگاه قصه های قرآنی و نهج البلاغه برای کودکان

22اردیبهشت ساعت16

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان

شاهرود

نمایشگاه کتاب‌خوان رضوی ویژه کودکان

یک هفته

کتابخانه  عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس شادستان کتاب

(قصه گویی و خمیر بازی و رنگ آمیزی ) ویژه کودکان

24 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب  اسلامی شهرستان شاهرود

کلاس طراحی ویژه نوجوانان

21 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب  اسلامی شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی ویژه نوجوانان

22 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب  اسلامی  شهرستان شاهرود

کلاس اوریگامی ویژه کودکان

23اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب  اسلامی  شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویزه نوجوانان

24 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی انقلاب  اسلامی شاهرود

جمع خوانی کتاب جشنواره کتابخوانی رضوی

25 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی  ابن سینا شهرستان شاهرود

حضور در مهد قرآن حضرت زینب جهت برگزاری نشست کتاب‌خوان  جشنواره رضوی

21 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه ابن سینا شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان  برای بانوان با محوریت جشنواره رضوی

24 اردیبهشت

ساعت 15

کتابخانه ابن سینا شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

24 اردیبهشت

ساعت 15

کتابخانه عمومی  هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی و کاردستی با محوریت جشنواره رضوی

23 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی هدایت الله  شهرستان شاهرود

حضور در دبستان مغان جهت معرفی  منابع جشنواره رضوی

21 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی  هدایت الله شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی و نقاشی با محوریت جشنواره رضوی

25 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی هدایت الله شهرستان شاهرود

حضور در دبستان مغان جهت معرفی  منابع جشنواره رضوی

24 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

21 اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شهرستان  شاهرود

روخوانی  و آموزش مفاهیم قرآن کریم ویژه خردسالان

21 اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی  ویژه کودکان

24 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

برگزاری نشست  کتاب‌خوان مدرسه ای

25 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

برگزاری حلقه صالحین  همکاران

25 اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

برگزاری  نشست  کتاب‌خوان

26 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه  عمومی آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

نشست کتابخوان مدرسه ای

22اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب با محوریت جشنواره  رضوی ویژه نوجوانان

22اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای ویژه کودکان

23اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در مدرسه شایستگان جهت  معرفی جشنواره رضوی

24اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در جامه القرآن شهر سرخه جهت  معرفی جشنواره رضوی

25اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری کلاس قصه گویی و خلاقیت ویژه دانش آموزان پیش دبستانی

23اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید حسینعلی نوروزی شهرستان سرخه

برگزاری کلاس قصه گویی و خلاقیت ویژه دانش آموزان پیش دبستانی

25اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی اعضای نوجوان

21اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

مار و پله کتاب‌خوان (خوانش داستان‌های کتاب هشت قصه از امام جواد (ع) )

22اردیبهشت ساعت17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی  ویژه کودکان 4تا5سال

21اردیبهشت

ساعت 16:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

21اردیبهشت

ساعت10

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه کاردستی و قصه گویی به همراه معرفی یک قصه با موضوع امام رضا (ع)

23اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان  5تا6سال

23اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان بزرگسالان با معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

23اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزشی قصه گویی ونمایش گروه سنی 4 تا 6 سال ویژه کودکان

24اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان دوقلوها کتاب‌خوان و معرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی

24اردیبهشت  ساعت

17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش شاهنامه خوانی خردسالان 4تا6سال

25اردیبهشت

ساعت 18

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

24اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کلاس نقاشی خردسالان

25اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کلاس نمایشنامه خوانی نوجوان

21اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای ویژه  نوجوان

22اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی امامزاده یحیی (ع) شهرستان سمنان

نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان

25اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی امامزاده یحیی (ع)  شهرستان سمنان

کلاس آموزش قرآن ویژه کودکان

26اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

حضور در مدارس جهت آشنایی دانش آموزان باجشنواره مسابقات رضوی

اردیبهشت 21

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

حضور در مدارس جهت آشنایی دانش آموزان باجشنواره مسابقات رضوی

اردیبهشت22

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

حضور در مدارس جهت آشنایی دانش آموزان باجشنواره مسابقات رضوی

اردیبهشت24

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه  کودکان

21اردیبهشت ساعت 17:30

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

23اردیبهشت  ساعت 17

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

26اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کلاس آموزش نقاشی برای ونهالان پیش دبستانی

26اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

دوره آموزشی مهدویت در قرآن ویژه بانوان

26اردیبهشت ساعت 9:30

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه بزرگسالان

24اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

آموزش حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

21اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

آموزش حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

23اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

آموزش حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

25اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه  انبیا به همراه  معرفی منابع جشنواره رضوی

21اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه  انبیا به همراه  معرفی منابع جشنواره رضوی

22اردیبهشت ساعت9

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه  انبیا به همراه  معرفی منابع جشنواره رضوی

23اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

کلاس نقاشی ویژه کودکان

23اردیبهشت

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه  سما به همراه معرفی جشنواره رضوی

24اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

کلاس قصه گویی و کاردستی ویزه کودکان

25اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

24اردیبهشت ساعت18

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

برگزاری حلقه صالحین

26اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

نمایشنامه خوانی کتابخانه ای

23اردیبهشت  ساعت 16

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس مثنوی خوانی ویژه بزرگسالان

23اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان

23اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس عطار نیشابوری ویژه بزرگسالان

24اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس سعدی خوانی ویژه بزرگسالان

24اردیبهشت ساعت

11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان

24اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس حافظ خوانی ویژه نوجوانان

25اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس مثنوی خوانی ویژه نوجوانان

25اردیبهشت ساعت

11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی ویژه کودکان

25اردیبهشت ساعت17


نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]