بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1398/2/25 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته پایانی اردیبهشت ماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته پایانی اردیبهشت ماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی اعضای نوجوان

28اردیبهشت ساعت17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

مارو پله کتاب‌خوان

28اردیبهشت ساعت17:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی کودکان 4تا5سال

28اردیبهشت ساعت16:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزشی قصه گویی ونمایش کودکان 4 تا 6 سال

29اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه کاردستی و قصه گویی ویژه کودکان

31اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی کودکان 5تا6سال

31اردیبهشت

ساعت 16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی مولوی شناسی دفتر اول مثنوی

31اردیبهشت

ساعت 17:30

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدیشهر

قصه گویی باموضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی ویژه کودکان

28اردیبهشت ساعت 15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدیشهر

جمع خوانی باموضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی ویژه کودکان

28اردیبهشت ساعت16

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدیشهر

بلند خوانی باموضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی ویژه کودکان

129اریبهشت ساعت15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدیشهر

مسابقه چیستان باموضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

29اردبهشت ساعت17

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  مهدیشهر

نشست کتابخوان باموضوع جشنواره رضوی

31اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) شهرستان مهدیشهر

نشست کتاب‌خوان با موضوع کتاب‌های جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28اردیبهشت ساعت11

کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی شهرستان مهدیشهر

قصه گویی  برای کودکان باموضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28اردیبهشت ساعت 14

کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) شهرستان مهدیشهر

قصه گویی ویژه کودکان  باموضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28اردیبهشت ساعت10

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28 اردیبهشت ساعت 12

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب  با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی ویژه نوجوانان

29 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی ویژه کودکان

30 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام علی (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای

31 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

کلاس شادستان کتاب (قصه گویی و خمیر بازی و رنگ آمیزی )

31 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای  با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

کلاس آموزش کاردستی و خلاقیت ویژه کودکان

30 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

معرفی جشنواره کتاب‌خوانی  رضوی و پویش در مدرسه گوهرشاد

29 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

معرفی جشنواره کتاب‌خوانی  رضوی و پویش در مدرسه دهخدا

از28تا31اردیبهشت

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب‌خوان ویژه ماه رمضان

از28تا31اردیبهشت

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب‌خوان  جشنواره کتاب‌خوانی رضوی کودک و نوجوان

از28تا31اردیبهشت

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب  ویژیه نوجوانان

28 اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه  عمومی 22 بهمن  شهرستان شاهرود

کلاس شاهنامه خوانی ویژه کودکان

31 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه آیت الله حا ئری شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای با موضوع منابع جشنواره رضوی

30 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه امام جعفر صادق (ع)شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوانی  مدرسه ای با موضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی

امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوانی  مدرسه ای با موضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

29 اردیبهشت ساعت 9:30

کتابخانه عمومی

امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود

بازدید  دانش آموزان از کتابخانه و معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

30 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی  امام جعفرصادق(ع) شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب با موضوع میلاد امام حسن مجتبی(ع)

30 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی ویزه کودکان

28 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب‌های جشنواره کتاب‌خوانی ‌ رضوی

30 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع)

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

31 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان  شاهرود

کلاس نقاشی ویژه کودکان

28 اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان  شاهرود

کلاس خطاطی ویژه نوجوانان

29 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان  شاهرود

نمایشگاه به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع)

30 اردیبهشت

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان  شاهرود

بازدید دانش آموزان مدرسه مبارزان از کتابخانه و معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

31 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

مشاوره با  راهکار  کتاب درمانی

29  اردیبهشت ساعت 9

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی

شهرستان شاهرود

بازدید مدارس از کتابخانه جهت آشنایی و شرکت در جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

30 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی

يغماي جندقي

شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه جشنواره رضوی

29 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی آیت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

30 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی آیت الله صدری شهرستان شاهرود

حضور در مدرسه جهت معرفی  منابع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

28 اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله صدری شهرستان شاهرود

حضور در مدرسه جهت معرفی  منابع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

31  اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

28 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

آموزش قرآن ویژه کودکان

28 اردیبهشت  ساعت17

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی  ویژه کودکان

28اردیبهشت ساعت 15

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کارگاه فرزند پروری

29 اردیبهشت  ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان هفتگی در مسجد

29اردیبهشت ساعت14

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای با محوریت برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

30 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز  شهرستان شاهرود

کلاس  آموزش اوریگامی  ویژه کودکان

31 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی ویژه کودکان

28 اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه نوجوانان

30 اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب خوان کتابخانه ای  با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

31 اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب  با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

29اردیبهشت

ساعت 17

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در مرکز بهداشت شهرستان سرخه معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

30اردیبهشت

ساعت 10

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای

31اردیبهشت

ساعت 11

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

کلاس قصه گویی ویژه کودکان

29اردیبهشت ساعت

14

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

کلاس طراحی ویژه نوجوانان

29اردیبهشت ساعت

15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

کلاس نقاشی با رنگ و روغن ویژه نوجوانان

29اردیبهشت ساعت

16

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

کلاس آموزش قرآن ویژه کودکان

30اردیبهشت ساعت

15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

جشن میلاد امام حسن علیه السلام

30اردیبهشت ساعت

16

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

کلاس نقاشی ویژه کودکان

31اردیبهشت ساعت

15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

کلاس مشاوره

31اردیبهشت ساعت

16

کتابخانه عمومی     استاد مطهری شهرستان گرمسار

حضورکتابداران در دبیرستان فرزانگان جهت معرفی جشنواره رضوی و ضبط پویش های مجازی

28اردیبهشت

8:00

کتابخانه عمومی   استاد مطهری شهرستان گرمسار

حضورکتابداران در دبستان اعتماد در خصوص معرفی جشنواره رضوی و ضبط پویش های مجازی

29اردیبهشت ساعت

8

کتابخانه عمومی     استاد مطهری شهرستان گرمسار

حضور کتابداران در دبستان حضرت زهرا ء سلام اله علیها  در خصوص معرفی جشنواره رضوی و ضبط پویش های مجازی

30اردیبهشت ساعت

9

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

نشست کتاب‌خوان در حوزه علمیه خواهران

28اردیبهشت ساعت

9:30

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

حضور در مدرسه دخترانه نور جهت ضبط پویش مجازی کتاب‌های جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

29اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

جمع خوانی کتاب« با کبوترهای گنبد» در مدرسه شاهد و ضبط پویش مجازی

30اردیبهشت ساعت

10

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان

31اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

کلاس نمایشنامه خوانی نوجوان

28اردیبهشت ساعت 17

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان

نشست کتاب خوان کتابخانه ای ویژه  نوجوان

29اردیبهشت ساعت 18

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه  کودکان

28اردیبهشت ساعت 17:30

کتابخانه عمومی حکیم الهی شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

30اردیبهشت  ساعت 17

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

آموزش حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

28اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

آموزش حفظ و روان خوانی قرآن ویژه کودکان

30اردیبهشت ساعت 16

کتابخانه عمومی شهید همتی شهرستان سمنان

کلاس نقاشی ویژه کودکان

30اردیبهشت

کتابخانه عمومی شهید شاطری شهرستان سمنان

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان

31اردیبهشت ساعت18

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس مثنوی خوانی ویژه بزرگسالان

30اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان

30اردیبهشت ساعت 11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس عطار نیشابوری ویژه بزرگسالان

31اردیبهشت ساعت 10

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس سعدی خوانی ویژه بزرگسالان

31اردیبهشت ساعت

11

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان

31اردیبهشت ساعت 17
 

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]