بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1398/3/8 چهارشنبه
برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته دوم خردادماه

کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم خردادماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند


کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی ویژه اعضای نوجوان

11خرداد ساعت 16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

مارو پله کتاب‌خوان

11خرداد ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

مشارکت  و شرکت ورزشکاران  تکواندو کاران در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

11خرداد ساعت10

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان  4تا5سال

11خرداد ساعت 16:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش قصه گویی ونمایش گروه سنی  ویزه کودکان4 تا 6 سال

12خردادساعت17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

مسابقه ویژه کودکان در بخش « نقاشی» جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

12خرداد ساعت 16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه کاردستی و قصه گویی ویژه کودکان

13خردادساعت17

کتابخانه عمومی آیت الله حا ئری خانخودی شهرستان شاهرود

برگزاری مسابقه نقاشی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی در کتابخانه ویژه کودکان

11خرداد ساعت 12

کتابخانه عمومی آیت الله حا ئری خانخودی شهرستان شاهرود

برگزاری جلسه و معرفی منابع جشنواره رضوی ویژه نوجوانان

12خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز شهرستان  شاهرود

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه کودکان 3 تا 5

11 خرداد ساعت11

کتابخانه عمومی  البرز شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی وکاردستی ویژه کودکان 4تا 6

12 خردادساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کلاس اموزش  قرآن ویزه کودکان

12 خرداد ساعت17

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی ویژه نوجوانان

13 خرداد ساعت 16

کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان  شاهرود

نشست کتاب‌خوان مادر و کودک با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

13 خرداد ساعت 16

کتابخانه عمومی22 بهمن  شهرستان شاهرود

معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی در اماکن عمومی

به مدت یک‌ماه

کتابخانه  عمومی22 بهمن  شهرستان شاهرود

ساعت بازی و شادی ویژه کودکان

به مدت یک هفته

کتابخانه عمومی22عمومی  بهمن شهرستان شاهرود

نمایشگاه  کتاب ویژه ماه رمضان

تا پایان ماه مبارک رمضان

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان  شاهرود

نمایشگاه  کتاب جشنواره کتاب‌‎‌خوانی رضوی

به مدت یکماه

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

کارگاه قصه گویی ویژه کودکان باموضوع جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

11خردادساعت 15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

جمع خوانی  کتاب باموضوع جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

12خردادساعت16

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

بلند خوانی  کتاب باموضوع  جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

12خردادساعت15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

نشست کتاب‌خوان با موضوع کتاب‌های جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

13خردادساعت17

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

معرفی شخصیت امام خمینی(ره) ویژه نوجوانان

13خردادساعت15

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

11خردادساعت17

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کارگاه مشاوره در زمینه تربیت فرزند

11خردادساعت17

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس قصه گویی ویزه کودکان

12خردادساعت14

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش طراحی ویزه نوجوانان

12خردادساعت16

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس  آموزش نقاشی با رنگ و روغن ویژه نوجوانان

12خردادساعت17

کتابخانه عمومی شهید رجاییشهرستان گرمسار

حضور در مدرسه سعادت وبلندخوانی یکی از کتاب‌های جشنواره وتوزیع برگه های نقاشی

11خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

حضور در مدرسه خدیجه (س)جهت معرفی منابع جشنواره رضوی و توزیع برگه های نقاشی

12خردادساعت10

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

معرفی منابع جشنواره درکتابخانه و توزیع برگه های نقاشی بین اعضاء

13خردادساعت10

کتابخانه عمومی شهدای  شهرستان گرمسار

برگزاری نشست کتاب‌خوان رضوی ویژه کودکان

11خردادساعت18

کتابخانه عمومی شهدای شهرستان گرمسار

جلسه نقد کتاب کتابخانه ای 

12خردادساعت17

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در اداره جهاد کشاورزی  شهرستان جهت  معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

11خردادساعت10

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب با محوریت  جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

12خردادساعت 17

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای ویژه نوجوانان

13خردادساعت16

 

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]