بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1396/8/2 سه‌شنبه
..
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛
برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول آبان ماه اعلام شد

بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته اول آبان ماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد


در هفته اول آبان ماه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه  عمومی کومش سمنان

شاهنامه خوانی نوجوانان

2/8/96

ساعت16تا 17

کتابخانه  عمومی کومش سمنان

شاهنامه خوانی کودک

3/8/96

ساعت 17تا 18

کتابخانه  عمومی کومش سمنان

مثنوی خوانی

8/8/96

ساعت 10

کتابخانه  عمومی کومش سمنان

شاهنامه خوانی بزرگسالان

6/8/96

ساعت 10تا11

کتابخانه  عمومی کومش سمنان

حافظ خوانی

7/8/96

ساعت 10تا 11

کتابخانه عمومی شیخ مفید مجن

نشست کتابخوان

4/8/96

ساعت 11

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

کلاس خلاقیت و کاردستی

1/8/96

ساعت 16

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

نشست قصه گویی کتاب "اناری ها"

2/8/96

ساعت 16

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

کتابخانه عمومی 22 بهمن شاهرود

4/8/96

ساعت 10

کتابخانه عمومی زمان آباد شاهرود

کلاس نقاشی

3/8/ 96

ساعت 10

کتابخانه عمومی مغان شاهرود

کلاس نقاشی

4/8/ 96 ساعت 10

کتابخانه عمومی خانخودی شاهرود

کلاس نقاشی

6 /8/96 ساعت 10

کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی شهرستان میامی

نشست کتابخوان

7/8/96ساعت11

کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی شهرستان میامی

برگزاری جلسه مشترک بامرکز بهداشت جهت معرفی کتاب تغذیه سالم به بانوان عضو کتابخانه

6/8/96ساعت10

کتابخانه عمومی الغدیر شهرستان میامی

نشست کتابخوان

4/8/96ساعت9

کتابخانه عمومی امام حسین (ع) حسین آباد کالپوش

نشست کتابخوان

7/8/96ساعت9

کتابخانه عمومی امام حسین (ع)

حسین آباد کالپوش

برگزاری جلسه با موثرین فرهنگی جهت برنامه ریزی هفته کتاب

6/8/96ساعت11

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع)فولادمحله

(مهدیشهر)

بازدید دانش آموزان مدرسه سمیه ومدرسه یاسر وجشن فرهنگی در سالن کتابخانه

6/8/96

ساعت11

کتابخانه عمومی  سلمان فارسی مهدیشهر

جمع خوانی کتاب خلق عظیم پیامبر اعظم

7/8/96

ساعت 10

 

کتابخانه عمومی پیامبراعظم (ص)درجزین(مهدیشهر)

بازدید مدرسه آزادگان ومسابقه نقاشی

8/8/96

ساعت 10

کتابخانه عمومی  سلمان فارسی مهدیشهر

جمع خوانی کتاب اشکانه

9/8/96

ساعت 10

کتابخانه عمومی پیامبراعظم (ص)درجزین(مهدیشهر)

بازدید مدرسه محمد الدوره

9آبان

ساعت 10

کتابخانه  عمومی  آیت الله فیض سرخه ای

کلاس نقاشی و خلاقیت

09/08/96

ساعت 15

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای

کلاس قصه گویی

07/08/96

ساعت 15

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای

جمع خوانی کتاب پیامبر (ص) و قصه هایش

07/08/96

ساعت 16

کتابخانه عمومی آیت الله فیض سرخه ای

حضور در مدارس و ترویج کتاب و کتابخوانی

08/08/96

ساعت 9

کتابخانه عمومی شهید شهروی(لاسجرد)

جمع خوانی کتاب پیامبر و قصه هایش

09/08/96

ساعت 16

کتابخانه  عمومی مزدقانی مومن آباد

نشست کتابخوان زنان خانه دار

10/08/96

ساعت 16

کتابخانه عمومی  مزدقانی مومن آباد

کلاس خلاقیت و نقاشی و قصه گویی

11/08/ 96

ساعت 10 صبح

کتابخانه  عمومی مرحوم  محمد ترامشلو  ده سلطان  شهرستان آرادان

قصه گویی برای  کودکان مهد کودک

3/8/96

ساعت 10تا11

کتابخانه عمومی مرحوم محمد ترامشلو  ده سلطان

شهرستان آرادان

نقاشی برای کودکان مهدکودک

3/8/96

ساعت 11:10تا12

کتابخانه  عمومی مدیر عالمی دامغان

کلاس شاهنامه خوانی

2/8/96

ساعت 15:30تا 17

کتابخانه عمومی  شهید  مشهد امیریه

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای

3/8/96

16بعد ظهر

کتابخانه ثامن الحجج (ع) دیباج

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای

4/8/96

ساعت 16

کتابخانه منوچهری دامغانی

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

3/8/96

ساعت 10صبح

کتابخانه عمومی  علامه محمد تقی  ایوانکی

سخنرانی مسئول کتابخانه  در جلسه آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش

3/8/96

ساعت13


نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]