بيشتر
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی
1397/4/13 چهارشنبه
..
بخشی از برنامه کتابخانه های عمومی استان سمنان اعلام شد؛
برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم تیرماه

بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم تیرماه از سوی روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.در هفته سوم تیر ماه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.


ردیف

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

1

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه خلاقیت خردسالان3تا5سال

16تیر ماه ساعت

17

2

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش نقاشی خلاق 6تا8سال

16تیرماه ساعت 17

3

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش نقاشی خلاق خردسال

16تیرماه ساعت 18

4

کتابخانه مرکزی استان سمنان

خوشنویسی (خط تحریری با مداد)

16تیرماه ساعت

17

5

کتابخانه مرکزی استان سمنان

قصه گویی  باعروسک واجرای نمایش 6تا8سال

17تیرماه ساعت

17

6

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه خلاقیت خردسالان3تا5سال

17تیرماه ساعت 17

7

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش زبان سمنانی

17تیرماه ساعت

17

8

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه آموزش داستان و نمایش قرآنی- روان خوانی قرآن آموزش نماز بالای 5سال

17تیرماه ساعت

18

9

کتابخانه مرکزی استان سمنان

قصه گویی  باعروسک واجرای نمایش 6تا8سال

17تیرماه ساعت 18

 

10

کتابخانه مرکزی استان سمنان

هنر کاردستی با چوب بستنی

17تیرماه ساعت

19

11

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزش نقاشی 3تا5سال

19تیرماه ساعت

16

12

کتابخانه مرکزی استان سمنان

شاهنامه خوان کودکان و نوجوانان

20تیرماه ساعت

18

13

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه خلاقیت خردسالان3تا5سال

20تیرماه ساعت

17

14

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس عطار نیشابوری (منطق الطیر)بزرگسالان

16تیرماه ساعت 10

15

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس سعدی خوانی،بوستان و گلستان بزرگسالان

16تیرماه ساعت 11

16

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس بوستان خوانی نوجوان

16تیرماه ساعت ساعت 17

17

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

نشست ادبی(داستان خوانی)

16تیرماه ساعت 18

 

18

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس حافظ خوانی

17تیرماه ساعت 10

19

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی بزرگسالان

 

17تیرماه ساعت 11

20

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس مثنوی  خوانی بزرگسالان

17تیرساعت 18

21

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس نظام خوانی(خسر و شیرین،لیلی مجون و...)

19تیر ساعت 9:30

22

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی کودک

19تیر ساعت 17

23

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس شاهنامه خوانی نوجوان

19تیرساعت 18

24

کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان

کلاس مثنوی خوانی بزرگسالان(آقایان)

19تیر ساعت 17:30

25

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب کاش تو را می دیدم نوشته مژگان شیخی و شرکت گروهی در جشنواره رضوی

16تیرماه ساعت

ساعت 17

26

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور کتابداران در فرمانداری، سازمان تبلیغات، اداره ارشاد جهت توجیه کارکنان در خصوص جشنواره رضوی

17تیرماه ساعت

ساعت 9

27

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

کلاس خوشنویسی

19تیرماه ساعت

ساعت 16

28

کتابخانه  عمومی آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور کتابدار در کانون شهید رجایی و جمع خوانی کتاب مژده گل در کلاس نقاشی کودکان و شرکت در مسابقه

19تیرماه

ساعت 18:30

29

کتابخانه  عمومی آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور اعضای نوجوان کانون شهید رجایی در کتابخانه و جمع خوانی کتاب مسافر هشتم و شرکت در جشنواره به صورت الکترونیکی

20تیرماه

ساعت 16

30

کتابخانه  عمومی آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب مژده گل نوشته محمود پور وهاب و شرکت در جشنواره رضوی به صورت گروهی

21تیرماه ساعت

ساعت 10

 


نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]