بيشتر


1398/3/12 يكشنبه با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی صورت پذیرفت؛ حضور گزارشگر صدای مرکز سمنان در کتابخانه عمومی سلمان فارسی گزارشگر صدای مرکز سمنان در کتابخانه عمومی سلمان فارسی جهت اطلاع رسانی از برنامه هاینهمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی حضور یافت. به گزارش روابط عمومی اداره  کل کتابخانه های عمومی استان سمنان، خانم مرادی گزارشگر صدای مرکز سمنان  با حضور در کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر جهت اطلاع رسانی در جمع خوانی کتاب «14 قصه از امام رضا (ع)»نوشته رضا عبدی توسط کودکان شرکت کرد.
همچنین نجمه سیادتی مسئول کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر مصاحبه ای را جهت معرفی جشنواره کتاب‌خوانی رضوی انجام داد.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]