بيشتر
400

600

800
1397/10/16 يكشنبه با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان: مشکلات سه کتابخانه عمومی استان سمنان بررسی شد مشكلات دو کتابخانه عمومی شهرستان دامغان ویک كتابخانه عمومي شهرستان شاهرود با حضور مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان سمنان بررسي شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان سمنان، نورعلي غلامحسين نيا سماكوش، مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان سمنان؛ سعيد دهقانلو معاون اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان سمنان و مهدی ضمیری،کارشناس عمران  با هدف بررسي مشكلات و ارزيابي فعاليت‌هاي فرهنگي از دوكتابخانه‌ عمومي شهرستان  دامغان ویک کتابخانه عمومی شهرستان شاهرود بازديد كردند.
 مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان سمنان ضمن قدرداني از كتابداران جهت برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي در راستاي توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني گفت: كتابخانه ‌ها از ظرفيت خوبي براي برگزاري برنامه ‌هاي فرهنگي برخوردار هستند.
نورعلي غلامحسين نيا سماكوش نقش آموزش و پرورش را در نهادينه شدن فرهنگ مطالعه مهم خواند و افزود: كتابخانه‌ها
مي توانندبا همكاري دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه نهادهاي فرهنگي برنامه هاي فرهنگي متنوعي را در راستاي توسعه كتاب و كتابخواني و جذب مخاطبان برگزاركنند.
رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان  دامغان نيز با اشاره به اين مطلب برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان  دامغان در حال برگزاري است بيان داشت: برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي موجب جذب مخاطبان مي شود.
محمد سلطانیه  افزود: براي توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني همه بايد تلاش كنند.
 شايان ذكر است: از کتابخانه‌های‌ عمومی شهدای خورزان و فجر کوه زر شهرستان دامغان و یغمای جندقی طرود شهرستان شاهرود   بازديد و با كتابداران در خصوص برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي و جذب مخاطبان گفتگو شد.


 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 467