بيشتر

1398/3/23 پنجشنبه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه؛ کارگاه قصه گویی از کتاب «ماجرای سنجاب کوچولو» و «گاو ترسو» در کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد کارگاه قصه گویی از کتاب «ماجرای سنجاب کوچولو» و «گاو ترسو» در کتابخانه مرکزی استان سمنان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان،  به همت مرضیه والی پور و طاهره نظری   کتابداران بخش کودک کتابخانه کارگاه قصه گویی از کتاب «ماجرای سنجاب کوچولو» نوشته اعظم تبرایی و «گاو ترسو»  نوشته فرشته رامشینی برگزار شد.
در خاتمه کودکان کاردستی شخصیت جذاب قصه را با کمک کتابداران و خانواده هایشان تهیه کردند.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]