بيشتر
خبرهای شهرستان میامی
با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی؛ برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی برگزارشد برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان، به همت مرضیه بهادری، مسئول کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی برنامه های متنوع فرهنگی با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی برگزارشد.
اطلاع رسانی در مدارس اطراف روستا،حضور در جمع بانوان ،برگزاری مسابقه،حضور در اماکن عمومی و تبلیغ در فضای مجازی از جمله فعالیت‌های انجام شده توسط مسئول کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی بود.

 
 [PageVisit]