بيشتر
خبرهای شهرستان دامغان

در کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی؛ کارگاه آموزشی با محوریت «رابطه والدين و فرزندان»برگزار شد کارگاه آموزشی با محوریت «رابطه والدين و فرزندان» در کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان، کارگاه آموزشی با محوریت «رابطه والدين و فرزندان»با حضور بانوان  عضو فعال کتابخانه ومنصوریان مشاوره خانواده  در کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی برگزارشد.
منصوریان در این کارگاه آموزشی ضمن بیان اینکه والدين بایستی علاوه بر داشتن رابطه ، دانش و اطلاعات در حوزه كودك و نوجوان مهارت استفاده از اين دانش را داشته باشند بیان داشت:والدین باید رابطه صمیمی با فرزندان خود داشته باشند تا بتوانند آنها را راهنمایی کنند.
وی با اشاره به فعالیت شبکه های مجازی افزود: نباید فضای مجازی موجب فاصله والدین با فرزندان شود  و روابط خانواده را تحت الشعاع قرار دهد
منصوریان روابط  والدین با فرزندان  را بسیار مهم دانست.
  در خاتمه  با نوان به بحث و تبادل نظر در خصوص تربیت فرزندان پرداختند و به سوالات آنها پاسخ داده شد.

 
 [PageVisit]