بيشتر
خبرهای شهرستان مهدیشهر
2000

55000
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی سلمان فارسی برگزارشد برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان مهدیشهر برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان،به همت زلیخا سعیدی کتابدار کتابخانه  مدارس یادگار امام، سعدالدین و  مبارزان اسلام از کتابخانه بازدید کردند و برنامه های متنوع فرهنگی برگزارشد.
 همچنین در این بازدید ها سعیدی کتابدار کتابخانه  بخش‌های متعدد کتابخانه را برای دانش آموزان معرفی کرد.
شایان ذکر است: در این بازدیدها قصه ی «کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد» نوشته دیوید ازرا استاین و ترجمه نجف خانی  برای دانش آموزان بیان شد و  همچنین نشست کتاب‌خوان برگزارشد.

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 163