بيشتر
خبرهای شهرستان مهدیشهر

با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی برگزارشد؛ برگزاری مسابقه نقاشی در کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزاد مسابقه نقاشی با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی در کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزاد برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان، به همت سیده فاطمه زهرا نبوی، مسئول کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی مسابقه نقاشی با حضور30کودک از  کتاب «فاطمه و فاطمه» از مجموعه  منابع معرفی شده  نهمین جشنواره رضوی برگزارشد.
در این برنامه علاوه بر شرکت کودکان در مسابقه نقاشی، قصه های مرتبطی از این کتاب نیز تو سط کتابدار کتابخانه برای کودکان بیان شد.

 
 [PageVisit]