بيشتر
خبرهای شهرستان مهدیشهر

با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی؛ کارگاه قصه گویی در پیش دبستانی نخبگان شهمیرزاد برگزارشد کارگاه قصه گویی در پیش دبستانی نخبگان شهمیرزاد با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان،به همت سیده فاطمه زهرا نبوی کارگاه قصه گویی از کتاب های« فاطمه و فاطمه» و «کبوترها و آهوها» در پیش دبستانی نخبگان شهمیرزاد برگزارشد.

 
 [PageVisit]