بيشتر
خبرهای شهرستان سمنان
با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی صورت پدیرفت؛ حضور کتابدار کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) در مرکز آموزشی امید نجات کتابدار کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی در مرکز اموزشی امید نجات حضور یافت. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان، مطهره پیمان‌خواه مطهره پیمان خواه کتابدار کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) د رمرکز آموزشی امید نجات سمنان به منظور تبلیغ نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی حضور یافت و برای کادر آموزشی به معرفی منابع و شرایط حضور در جشنواره پرداخت و کادرآموزشی و دانش آموزان را به حضور در جشنواره تشویق کرد.
در خاتمه این  نشست  کادر آموزشی این مرکز آمادگی خود را برای حضور در این جشنواره به صورت فردی و خانوادگی اعلام کردند.

 
 [PageVisit]