بيشتر
1398/3/4 شنبه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه؛ نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان در کتابخانه عمومی استاد مطهری برگزارشد نشست کتاب‌خوان ویژه معلمان در کتابخانه عمومی استاد مطهری در راستای ترویج فرهنگ مطالعه برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، در این نشست که با حضور حسن نورمحمدی،رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار برگزار شد کتاب‌های «درباره معنای زندگی» نوشته ویل دورانت توسط مینو منصوری؛
«آناکارنینا» نوشته لئون تولستوی توسط شهین قباخلو؛«ترجمه خواندنی قرآن کریم» نوشته ترجمه علی ملکی  توسط فاطمه بابکی؛«آتش بدون دود» نوشته نادرابراهیمی  توسط مهین ملکی ؛«تعلیم وتربیت دراسلام»  نوشته مرتضی مطهری توسط مرضیه پلاورو«باز هم من »نوشته جوجومویز توسط فاطمه نیکدل معرفی شدند.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]