بيشتر1398/3/12 يكشنبه با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی برگزار شد؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی در مدرسه سپیده کاشانی شهرستان دامغان برنامه‌های متنوع فرهنگی در مدرسه سپیده کاشانی توسط کتابداران کتابخانه عمومی مدیرعالمی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان،به همت کتابداران کتابخانه‌عمومی مدیر عالمی شهرستان دامغان برنامه‌های متنوع فرهنگی شامل نشست کتاب‌خوان، جمع خوانی کتاب و قصه گویی ویژه معلمان و دانش آموزان  در مدرسه سپیده کاشانی برگزارشد.
در نشست کتاب‌خوان  ویژه معلمان مدرسه  کاشانی  کتاب‌های «در عصمت» نوشته علی اشرف عبدی توسط اعظم صادقی؛ «فصل فیروزه» نوشته محبوبه زارع توسط محبوبه حسنی و «سیره تقوی» نوشته جواد محدثی توسط فاطمه قنادیان معرفی شدند.
همچنین در نشست کتاب‌خوان دانش آموزان در مدرسه سپیده کاشانی کتاب‌های«درختی که بال درآورد» نوشته مجید ملا محمدی توسط فاطمه حاج عیدی؛ «با کبوترهای گنبد» نوشته احمد میرزاده توسط یگانه صالحین؛ «راز آن بوی شگفت» نوشته فریبا کلهر توسط فرزانه اویس قرنی و «امام رضا (ع)» نوشته حسین فتاحی توسط ملیکا بابا ولی معرفی شدند.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]