بيشتر
1398/4/2 يكشنبه با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی؛ کتاب «فصل فیروزه» در کتابخانه عمومی شهید مطهری جمع خوانی شد کتاب «فصل فیروزه» نوشته محبوبه زارع در کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان گرمسارجمع خوانی شد به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان، به همت کتابداران  کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان گرمسار کتاب فصل فیروزه نوشته محبوبه زارع  در کتابخانه با حضور با نوان جمع خوانی شد.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]