بيشتر
منابع
1397/9/28 چهارشنبه به همت کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزارشد؛ نشست کتاب‌خوان تخصصی با موضوع «منابع طبیعی و آبخیزداری» نشست کتاب‌خوان تخصصی با موضوع «منابع طبیعی و آبخیزداری» به همت کتابخانه مرکزی استان سمنان و مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان در سالن جلسات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، در این نشست معصومه منظمی، رئیس اداره  منابع طبیعی شهرستان سمنان؛کتاب‌های  «جنگل کاری در خشکبوم » نوشته محمدحسین جزیره ای و « درختان و درختچه ها در ایران »نوشته محمدرضا تابش ؛ مریم رحیمی ،مسئول واحد مرتع اداره منابع طبیعی شهرستان کتاب « مرتع داری در ایران »نوشته منصور مصداقی ؛ مهرزاد شادمان راد، مسئول واحد جنگل کاری اداره منابع طبیعی شهرستان  کتاب «قوانین و مقررات منابع طبیعی (توضیحی و تنقیحی)» نوشته حبیب الله یوسفی ؛امیر بیدختی ،مسئول واحد آبخیزداری اداره منابع طبیعی کتاب«آبخیزداری و حفاظت خاک» نوشته اباذر اسماعیلی  معرفی و به اشتراک گذاشتند .
شایان ذکر است در خاتمه پس از معرفی کتاب ها در خصوص فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست با کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بحث و تبادل نظر شد.

 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 502