بيشتر
خبرهای شهرستان سمنان
در راستای برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی صورت پذیرفت؛ حضور کتابدار کتابخانه عمومی کومش در مدرسه ابتدايي پسرانه گلستان در راستای برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی کتابدار کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان در مدرسه ابتدايي پسرانه گلستان حضور یافتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، سمیرا سنجری مسئول کتابخانه عمومی کومش شهرستان سمنان به همراه مائده حسنان کتابدار کتابخانه عمومی کومش در مدرسه ابتدايي پسرانه گلستان حضور یافتند و به معرفی منابع جشنواره پرداخت.

 
 [PageVisit]