بيشتر
خبرهای شهرستان دامغان


در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی؛ کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» معرفی شد نشست معرفی کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان،به همت زینب فرازی ،مسئول و زهرا خادمیان کتابدار کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان کتاب‌های «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»نوشته مهدی آذر یزدی و« بازی کنیم بخندیم» نوشته ناهید مهدوی اصل برای کودکان معرفی شدند.

 
 [PageVisit]