بيشتر
خبرهای شهرستان میامی
در ایام تابستان؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی برگزار می شود برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی در ایام تابستان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان،به همت مرضیه بهادری،مسئول کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی در ایام تابستان نشست‌های جمع خوانی کتاب،کارگاه های آموزشی کسب مهارت، کلاس های آموزشی کاشت گیاه ، قصه گویی ، رنگامیزی و نقاشی  دراین کتابخانه برگزار می شود.

 
 [PageVisit]