بيشتر
خبرهای شهرستان گرمسار
در کتابخانه عمومی شهدای شهرستان گرمسار؛ نشست نقد کتاب «روزهای بی آینه» برگزار شد نشست نقد کتاب «روزهای بی آینه» نوشته گلستان جعفریان در کتابخانه عمومی شهدای شهرستان گرمساربرگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، به همت مونا کریمی، مسئول کتابخانه عمومی شهدای شهرستان گرمسار نشست نقد کتاب «روزهای بی آینه» نوشته گلستان جعفریان برگزار شد.
کتاب «روزهای بی آینه» بیان روایت از زبان‌زنی که درصحنه‌ی جنگ حضور نداشته اما همچون یک مجاهد، برای مدیریت زندگیِ خود که به‌واسطه‌ی جنگ، آسیب جدی دیده است را در قالب داستانی جذاب بیان کرده است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

 [PageVisit]