بيشتر
خبرهای شهرستان آرادان

در کتابخانه‌های عمومی شهرستان آرادان؛ نشست کتاب‌خوان با موضوع «عفاف و حجاب» برگزار شد نشست کتاب‌خوان با موضوع «عفاف و حجاب» در کتابخانه‌های عمومی شهرستان آرادان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، دو نشست کتاب‌خوان با محوریت «عفاف و حجاب» به همت فاطمه متولی، مسئول کتابخانه عمومی شهید فهمیده و ملیحه محمدی نژاد، مسئول کتابخانه عمومی ترامشلو شهرستان آرادان برگزار شد.
در کتابخانه عمومی شهید فهمیده کتاب‌های «حجاب بی‌حجاب» توسط مبینا جندقی؛ «اگر حجاب نبود» توسط مژده عرب عامری و «مسئله حجاب» توسط مبینا گیلوری معرفی شدند وهم چنین در کتابخانه عمومی ترامشلو کتاب‌های «دختران بهشتی» توسط فاطمه رحیمی و «عطر عفاف» توسط نیلوفر نظری معرفی شدند.

 
 [PageVisit]