بيشتر
1398/3/13 دوشنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی سمنان در هفته سوم خردادماه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته سوم خردادماه با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش قرآن ویژه کودکان

18خردادساعت

17

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

18خردادساعت

17

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش قصه گویی ویژه کودکان

19خردادساعت

17

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش طراحی ویژه کودکان

19خردادساعت

16:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش نقاشی با رنگ و روغن نوجوانان

19خردادساعت

17:30

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش قرآن ویژه کودکان

20خردادساعت

17

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

نمایشنامه خوانی

21خردادساعت

17

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

مسابقه نقاشی  با محوریت جشنواره  کتابخوانی رضوی ویژه کودکان

22خردادساعت

18

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش  رایانه ویژه نوجوانان

23خردادساعت

9

کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش  رایانه  ویژه بزرگسالان

23خردادساعت

10:00

کتابخانه عمومی  شهدای شهرستان گرمسار

کلاس حافظ خوانی ویژه نوجوانان

21خرداد

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان گرمسار

کلاس آموزش قصه گویی  ویژه کودکان

23خرداد

کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی اعضای نوجوان

18خردادساعت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

مارو پله کتابخوان ویژه کودکان

18خردادساعت

17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی  4تا5سال

18خردادساعت

16:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

آموزشی قصه گویی ونمایش گروه سنی 4 تا 6 سال

19خردادساعت17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه کاردستی و قصه گویی ویژه کودکان

20خردادساعت

ساعت 17

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کلاس آموزش نقاشی  5تا6سال

21خردادساعت

16

کتابخانه مرکزی استان سمنان

گروه مطالعاتی مولوی شناسی دفتر اول مثنوی

21خردادساعت

ساعت 17:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

نشست کتاب‌خوان بزرگسالان در راستای برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

22خردادساعت18:30

کتابخانه مرکزی استان سمنان

کارگاه داستان نویسی ویژه نوجوانان

23خردادساعت 10

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

جمع خوانی کتاب با محوریت  جشنواره کتابخوانی رضوی

19خردادساعت16

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در حوزه علمیه نجمیه شهرستان سرخه جهت  معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی

20خردادساعت10

کتابخانه آیت الله فیض سرخه ای

حضور در فرمانداری شهرستان سرخه جهت  معرفی جشنواره  کتابخوانی رضوی

21خردادساعت 9

کتابخانه عمومی  آیت الله فیض سرخه ای شهرستان سرخه

حضور در اداره جهاد  کشاورزی شهرستان سرخه جهت  معرفی جشنواره  کتابخوانی رضوی

22خردادساعت10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی شهرستان  مهدیشهر

کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان

شنبه 18خردا ساعت10

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

جمع خوانی کتاب  با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

یکشنبه 19خردادساعت11

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

بلند خوانی  کتاب ویژه کودکان

سه شنبه 21 خرداد ساعت 15

كتابخانه عمومی سلمان فارسی  شهرستان مهدیشهر

نشست کتاب‌خوان  با محوریت جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

چهارشنبه 22خردادساعت 17

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) شرستان مهدیشهر

کلاس آموزشی تئاتر ویژه کودکان

یکشنبه 19 خرداد ساعت 15

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) شهرستان مهدیشهر

 کلاس آموزش کاردستی با وسایل دور ریختنی

چهارشنبه 22خرداد

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص)شهرستان مهدیشهر

برگزاری مسابقه جشنواره  رضویدر کلاس‌های اموزشی

یکشنبه 19 خرداد ساعت 15

کتابخانه عمومی شهیدمحمدعلی مشهد شهرستان دامغان

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اعضاء کتابخانه  بمناسبت روز صنایع دستی

18خرداد ساعت 17 عصر

کتابخانه عمومی شهیدمحمدعلی مشهد شهرستان دامغان

نشست کتاب‌خوان بمناسبت درگذشت دکترشریعتی

19خردادساعت 17

کتابخانه عمومی شهیدمحمدعلی مشهد شهرستان دامغان

مسابقه نقاشی وقصه گویی ویژه کودکان

20خردادساعت 18

کتابخانه عمومی  شهید شاهچراغی شهرستان دامغان

تقدیر از روزه اولی های عضو کتابخانه با اهداء جوایز

21خردا ساعت 10:30

کتابخانه  عمومی شهید شاهچراغی شهرستان دامغان

برگزاری نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

21خردادساعت 11

کتابخانه عمومی  ابوریحان بیرونی شهرستان دامغان

برگزاری نشست کتاب‌خوان ویژه بزرگسالان

19خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی  ابوریحان بیرونی شهرستان دامغان

کلاس آموزش تجوید و ترتیل قرآن کریم

23خرداد ساعت 10

کتابخانه ثامن الحجج(ع) شهرستان دامغان

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

22خرداد ساعت 11

کتابخانه ثامن الحجج(ع) شهرستان دامغان

شاهنامه خوانی ویژه کودکان

23خرداد ساعت 12

کتابخانه عمومی حاج علی اصغر درواری

نشست کتاب‌خوان ویژه  بزرگسالان

21خرداد ساعت 10

کتابخانه  عمومی منوچهری دامغانی شهرستان دامغان

نشست کتاب‌خوان  ویژه بزرگسالان

21خرداد ساعت10

کتابخانه  عمومی منوچهری دامغانی شهرستان دامغان

کارگاه قصه گویی ویژه نونهالان

22خردادساعت 11

کتابخانه  عمومی منوچهری دامغانی شهرستان دامغان

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

25خردادساعت 10

کتابخانه عمومی  فجر شهرستان دامغان

نشست کتا‌بخوان ویژه نوجوانان

19خرداد ساعت10

کتابخانه عمومی  فجر شهرستان دامغان

نشست مطالعاتی با موضوع جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

21خرداد ساعت11

کتابخانه عمومی شهدای شهرستان دامغان

نشست كتاب‌خوان ویژه نوجوانان

20خرداد ساعت11

کتابخانه عمومی شهدای شهرستان دامغان

نشست کتاب‌خوان با حضور روحانی روستا ویژه نوجوانان

21خرداد ساعت 12

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس کاردستی وقصه گویی ویژه کودکان

17خرداد ساعت 17الی18

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس بلند خوانی ویژه کودکان

18خرداد ساعت17

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس نقاشی ویژه کودکان

19خرداد ساعت 18

کتابخانه عمومی هدایت الله صدری شهرستان شاهرود

کلاس جمع خوانی ویژه کودکان

29خرداد ساعت 18

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی و کاردستی ویژه  کودکان 3 تا 5 سال

17خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه قصه گویی وکاردستی ویژه کودکان  4تا6

18خرداد ساعت 11

البرز عمومی البرز شاهرود شاهرود

کارگاه آموزش فرزند پروری برای والدین

18خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای با موضوع تفکرات امام  خمینی (ره)

20خرداد ساعت 15

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کلاس آموزش  قرآن ویژه  خردسالان

21 خرداد ساعت 17

کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود

کارگاه اوریگامی ویژه کودکان

22خردادساعت 10

کتابخانه عمومی آیت الله حائری شهرستان شاهرود

جمع خوانی منابع جشنواره کتاب‌خوانی  رضوی

19خرداد ساعت 11

امام عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای ویژه نوجوانان

18خرداد ساعت 17

امام عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود

کلاس  آموزش نقاشی ویژه کودکان

20خردادساعت18

امام عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود

کاردستی با وسایل دورریختنی ویژه کودکان

22خردادساعت 16

امام عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود

کلاس خوشنویسی ویژه نوجوانان

23خردادساعت10

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی ویژه کودکان

19 خرداد ساعت 15

کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود

جمع خوانی کتاب ویژه کودکان

20 خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی با حضور نوجوانان

20خرداد  ساعت 16

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود

مشاوره با راهکار کتاب درمانی

19 خردادساعت 9

کتابخانه عمومی شهید محمد تقی شریعتی شهرستان شاهرود

نشست های آموزش مهارت های زندگی ویژه نوجوانان

19خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی شهید محمد تقی شریعتی شهرستان شاهرود

برنامه گفتگو محور«به وقت نوجوانی»

20 خرداد ساعت 11

کتابخانه  عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان ویژه  بزرگسالان

19خردادساعت

10

کتابخانه  عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

حلقه تربیتی ویژه کودکان

20خردادساعت15

15

کتابخانه  عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

قصه گویی در بخش کودک

22 خردادساعت10

کتابخانه  عمومی ابن سینا شهرستان شاهرود

آموزش (جامدادی نمدی) ویژه نوجوانان

22 خردادساعت10

کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود

آموزش نقاشی ویژه کودکان

19 خرداد ساعت 16

کتابخانه عمومی مهر شهرستان شاهرود

بلندخوانی  کتاب  با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی ویژه کودکان

23خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس شادستان کتاب  به همراه قصه گویی و خمیر بازی و رنگ آمیزی  ویژه کودکان

21خردادساعت 17

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

22خردادساعت 17

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس  آموزش کاردستی و خلاقیت ویژه کودکان

20خردادساعت 17

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

مثل خوانی ویژه کودکان

25 خردادساعت 9

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب‌خوان با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی رضوی کودک و نوجوان

18تا 23خرداد

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

ساعت بازی و شادی ویژه کودکان و نوجوانان

18تا 23خرداد

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس طراحی و نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان

21خرداد ساعت 18

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس باهم بخوانیم ویژه نوجوانان

21 خرداد ساعت 1

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

کلاس اوریگامی ویژه کودکان

22 خرداد ساعت 11

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

نمایشگاه کتاب با محوریت  کتاب‌های  تقریظی آیت الله خامنه ای

18تا 23خرداد

کتابخانه عمومی22 بهمن شهرستان شاهرود

نشست کتاب‌خوان با محوریت جشنواره کتاب‌خوانی  رضوی ویژه بزرگسالان کتابخانه ای در فنی حرفه ای خواهران و جلسه توجیهی با مربیان

19 خردادساعت 11

کتابخانه عمومی  الغدیر شهرستان میامی

شاهنامه خوانی ویژه کودکان کلاس

18خردادساعت 10:30

کتابخانه  عمومی الغدیرشهرستان میامی

جمع خوانی ویژه نوجوان

20خرداد ساعت 10

کتابخانه عمومی الغدیرشهرستان میامی

کارگاه آموزشی سلامت ویژه بانوان

22خردادساعت9

کتابخانه عمومی  ابن یمین فریومدی شهرستان میامی

برگزاری نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

18خردا ساعت10

کتابخانه ابن یمین فریومدی شهرستان میامی

قصه گویی با حضور  اعضای کودک کتابخانه

19خردا ساعت 9

کتابخانه ثامن الائمه (ع) شهرستان میامی

برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان

19خردا ساعت11

کتابخانه ثامن الائمه (ع) شهرستان میامی

برگزاری مسابقه کاردستی ویژه کودکان

20خردا ساعت 10

کتابخانه  عمومی حضرت علی اکبر (ع) شهرستان میامی

برگزاری مسابقه رنگ آمیزی ویژه کودکان

18خردا ساعت 9

کتابخانه  عمومی حضرت علی اکبر (ع) شهرستان میامی

برگزاری نشست کتا‌ب‌خوان ویژه نوجوانان

20خردادساعت 11

کتابخانه  عمومی حضرت علی اکبر (ع) شهرستان میامی

بلند خوانی کتاب ویژه کودکان

22خردادساعت12

کتابخانه عمومی شهید فهمیده شهرستان آرادان

نشست کتاب‌خوان و جمع خوانی  کتاب با محوریت جشنواره  کتاب‌خوانی رضوی

18خردادساعت 9

کتابخانه عمومی مرحوم محمد ترامشلو شهرستان آرادان

نشست کتاب‌خوان و جمع خوانی کتاب ویژه نوجوانان

19خردا ساعت10

کتابخانه عمومی شهید

 با هنرشهرستان آرادان

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان

20خردادساعت10

نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]