ملاقات مردمی با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان

ارتباط از طریق سروش

ارتباط از طریق بله

ارتباط از طریق گپ

ارتباط از طریق اینستا

ارتباط از طریق آپارات
معرفی نویسندگان
1397/12/16 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛فرهنگ شکوهی (1317) شمسی


1397/12/16 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛سعید کرکه آبادی (1358) شمسی


1397/11/30 سه‌شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛رحیم معماریان (1327) شمسی


1397/11/30 سه‌شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛حسن یعقوبی (1354) شمسی


1397/11/22 دوشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛ابوالحسن چلویان (1308) شمسی


1397/11/18 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛مظفر سربازی (1318) شمسی


1397/10/20 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛بتول سعیدی (1321) شمسی


1397/10/16 يكشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛علی شاه حسینی (1346) شمسی


1397/10/10 دوشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛حمیدرضا نظری (1344) شمسی


1397/9/29 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛حسن پاکزادیان (1348) شمسی


1397/9/11 يكشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛علیرضا قزوه (1342) شمسی


1397/9/10 شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛هدایت الله ستوده (1319) شمسی


1397/8/30 چهارشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛محمد مهدی احمدی (1337) شمسی


1397/8/26 شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛عیسی گلوردی (1339) شمسی


1397/8/12 شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛رضا مهربان (1394-1335) شمسی


1397/7/30 دوشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛محمداسماعیل حاج‌علیان (1359) شمسی


1397/7/26 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛اسماعیل عاشوری (1330) شمسی


1397/7/16 دوشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛نیره کاشی (1362) شمسی


1397/7/16 دوشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛مصطفی ترحمی (1332) شمسی


1397/6/25 يكشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛علی محمد مقدسی (1326) شمسی


1397/6/6 سه‌شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛عبدالرفیع حقیقت (1313) شمسی


1397/6/4 يكشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛سیدعلی‌اصغر شریعت‌زاده (1326) شمسی


1397/5/26 جمعه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛اسماعيل همتي (1324) شمسی


1397/5/16 سه‌شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛خسرو عندلیب سمنانی (1391-1322) شمسی


1397/5/16 سه‌شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛سید هادی میرآقایی (فرودین ماه 1343) شمسی


1397/5/6 شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛محمد احمد پناهی (پناهی سمنانی ) (۱۹ مهر ۱۳۱۳) خورشیدی


1397/4/30 شنبه
پرفسورپرویز کردوانی (زاده ۱۳۱۰) شمسی


1397/4/22 جمعه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛عبدالله قاسمی شهمیرزادی (دی ماه سال 1334) شمسی


1397/4/6 چهارشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛دکتر ذبیح‌اللّه صفا (1374-1290) شمسی


1397/4/4 دوشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛استاد محمدعلی معلم دامغانی (آذر ماه سال1330) شمسی


1397/3/26 شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛عبدالمحمد خالصی (29 دی ماه 1319) شمسی


1397/3/16 چهارشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛نوش آذر اسدی (1382-1311) شمسی


1397/3/6 يكشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛پرویز پژوم شریعتی (1393-1315) شمسی


1397/3/3 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان؛بیو گرافی محمد اسماعیل حاجی علیان


1397/2/2 يكشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنانشیخ محمد صالح علامه حائری مازندرانی (سمنانی)؛


1397/1/16 پنجشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان:نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان ؛اسماعیل همتی


1396/12/8 سه‌شنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنانشاعر و نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی: جعفر سید


1396/12/7 دوشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنانشاعر، نویسنده، مدرس و پژوهشگر فرهنگ عامه، زبان و ادبیات شفاهی سمنان، کارشناس زبان و ادبیات عربی: فرهنگ شکوهی


1396/12/6 يكشنبه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنانمورخ و نویسنده و شاعر: محمد احمد پناهی (سمنانی)


1396/11/20 جمعه
معرفی نویسندگان و مولفان استان سمنان:
شاعر،داستان نویس کودکان و نقاش؛محمد حسن جواهری