ملاقات مردمی با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان

ارتباط از طریق سروش

ارتباط از طریق بله

ارتباط از طریق گپ

ارتباط از طریق اینستا

ارتباط از طریق آپارات
مقالات و یادداشت ها
1397/3/6 يكشنبه
بررسی نقش و اهمیت کتابخانه های عمومی کشور در اقتصاد مقاومتی
کتابخانه ها و سازمانهای فرهنگی با رسالت مشخص یعنی باورها و جهت دهی باورها و بهبود فرهنگ عمومی به عرصه جامعه نهادند و به عنوان زیر سیستم نظام سیاسی و اقتصادی فعالیت می نمایند.


1396/12/26 شنبه
سفرنامه با هم بخوانیم
کتابخانه شیخ محمود مزدقانی/روستای مؤمن‌آباد/ شهرستان سرخه


1396/11/26 پنجشنبه
بررسی خسرونامه عطار نیشابوری از دیدگاه صورت‌گرایی
پیش از پیدایش صورت‌گرایی، هر آنچه در ادبیات و نقد ادبی رواج داشت، نویسنده‌محور و آمیخته به شرایط تاریخی و اجتماعی وی بود. پس از ظهور این مکتب، نویسنده‌محوری کنار گذاشته شد و متن‌محوری معیار نقد و تحلیل آثار ادبی قرار گرفت و چون متن، برساختۀ زبان است، رویکردی زبان‌شناختی بدان کاملاً قابل قبول است.


1396/11/26 پنجشنبه
بررسی خسرونامه عطار نیشابوری از دیدگاه صورتگرایی
پیش از پیدایش صورتگرایی، هر آنچه در ادبیات و نقد ادبی رواج داشت، نویسنده‌محور و آمیخته به شرایط تاریخی و اجتماعی وی بود. پس از ظهور این مکتب، نویسنده‌محوری کنار گذاشته شد و متن‌محوری معیار نقد و تحلیل آثار ادبی قرار گرفت و چون متن، برساختۀ زبان است، رویکردی زبان‌شناختی بدان کاملاً قابل قبول است.


1396/11/26 پنجشنبه
مطالعه و کتابخوانی در کودکان
انسان در تمام فعالیتهای راهبردی و ذهنی خود به خواندن نیاز دارد، چه آنها را در زمره نیازهای حسی و عاطفی طبقه‌بندی کنیم و چه در رده‌های شناختی. کودک از لحظه تولدش وارد مرحله شناختی می‌شود و در صدد شناخت خود، شناخت دیگران و شناخت محیط طبیعی برمی‌آید. اینجاست که بزرگترها نقش دارند کودک را با مطالعه و کتابخوانی آشنا کرده و به این نیاز کودک پاسخ درخور و شایسته‌ای دهند.


1396/11/3 سه‌شنبه
کتابخانه های عمومی؛ فرصتی برای جذب وتوسعه گردشگری فرهنگی
صنعت گردشگری، استراتژی توسعه اقتصادیست که نیازمند حمایت جدی بخش خصوصی و دولتی در تفهیم فرصت ها، چالش های روبه رو شدن با توریسم صنعتی است.


1396/10/21 پنجشنبه
مقالات ارائه شده توسط کارکنان کتابخانه های عمومی استان سمنان؛
مقاله با موضوع فلاااااااااااااااااان توسط معاون کتابخانه های عمومی استان سمنان در همایش فلان نننننننننننن ارئه شد