فهرست

انتصاب

طی ابلاغی:

کارشناس مسئول امور همکاری‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان منصوب شد

کارشناس مسئول امور همکاری‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان طی ابلاغی از سوی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، محمد طاهریان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در ابلاغی ضمن تقدیر از زحمات محسن عزیزی منش فاطمه مداح را با عنوان «کارشناس مسئول امور همکاری‌ها»ی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان منصوب کرد.