فهرست

اطلاعيه

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان سمنان دعوت به همكاري مي نمايد

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان سمنان براي تكميل نيروي انساني جایگزین(1نفر)در رشته شغلي كتابدار براي كتابخانه هاي عمومي شهرستان سمنان از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوبقرارداد ساعتي (موقت)دعوت به همكاري مي نمايد.

الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته تحصيلي کتابداری از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 31/6/99
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه
مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهر  سمنان مورد نظربراي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3)اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 31/6/99 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3 ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
   رشته شغلي كتابدار:دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري واطلاع رساني و علم اطلاعات
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر: همكاري متقاضي  به صورت موقت به مدت 6ماه می باشد، و درصورت پایان زمان اعلام شده هيچگونه حقي براي  متقاضی جذب شده ايجاد نمي شود.
مدارک تا تاریخ 31/6/99 به اداره کتابخانه های عمومی  استان سمنان ارسال گردد.(به درخواست های ارسالی بعد از تاریخ مقررترتیب اثر داده نخواهد شد.)
آدرس : سمنان –میدان معلم،بلوار بسیج،ساختمان کتابخانه مرکزی  استان سمنان ،طبقه سوم
کدپستی        35987-35198   شماره تلفن:        33439919 -33439918
 
 
امتیاز دهی