فهرست

برنامه كتابخانه‌ها در هفته پيش ‌رو

برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در هفته دوم تیرماه برنامه‌های متنوع فرهنگی در هفته دوم تیرماه سال 1400 به همت کتابداران استان سمنان در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

برگزارکننده

نام برنامه

زمان
کتابخانه عمومی آیت ا... فیض سرخه‌ای شهرستان سرخه آموزش کاردستی در بستر فضای مجازی ویژه کودکان 12 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی آیت ا... فیض سرخه‌ای شهرستان سرخه قصه‌گویی برای کودکان در بستر فضای مجازی 14 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهروی شهرستان سرخه معرفی کتاب بهشتی از زبان بهشتی 7 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهروی شهرستان سرخه قصه‌گویی از کتاب «راز مثل های ما» 9 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهروی شهرستان سرخه معرفی کتاب «عروسک سازی» در بستر فضای مجازی 10 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهروی شهرستان سرخه «کاردستی حیوانات کاغذی» در بستر فضای مجازی 12 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی شهید غلامرضا شهروی شهرستان سرخه نشست کتاب‌خوان کودک 13 تیر ساعت 15
کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه قصه‌گویی مجازی ویژه کودکان 8 تیر ساعت 15
کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه قصه‌گویی مجازی ویژه کودکان 10 تیر ساعت 15
کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه قصه‌گویی مجازی ویژه کودکان 12 تیر ساعت 15
کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه کلاس نقاشی مجازی 7 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی شیخ محمود مزدقانی شهرستان سرخه کلاس کاردستی و خلاقیت مجازی 13 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی مدیر عالمی شهرستان دامغان کلاس قصه‌گویی 7 تیرساعت 18
کتابخانه عمومی مدیر عالمی شهرستان دامغان کلاس چیستان خوانی 8 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی مدیر عالمی شهرستان دامغان کلاس قصه‌گویی 8 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی مدیر عالمی شهرستان دامغان نمایشگاه مجازی کتاب 9 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی مدیر عالمی شهرستان دامغان آموزش کاردستی 10 تیر ساعت 17
کتابخانه عمومی حاج علی‌اصغر درواری شهرستان دامغان نمایشگاه کتاب از منابع کتابخانه‌ای به مناسبت روز قوه قضایه و شهادت آیت ا... بهشتی 7 تیر ساعت 14
کتابخانه عمومی حاج علی‌اصغر درواری شهرستان دامغان آموزش نقاشی برای کودکان در فضای مجازی 9 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان شاهنامه‌خوانی 7 تیرساعت 9 تا 10
کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان معرفی نویسندگان دامغانی 7 تیر ساعت 14 تا 15
کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان معرفی کتاب 8 تیر ساعت 11 تا 12
کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان قصه‌گویی (کودک) 8 تیر ساعت 14 تا 15
کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان نشست مثل خوانی 9 تیر ساعت 11 تا 12
کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان قصه‌گویی (کودک) 10 تیر ساعت 10 تا 11
کتابخانه عمومی شهید شاه‌چراغی شهرستان دامغان معرفی کتاب 10 تیر ساعت 11 تا 12
کتابخانه عمومی ابوریحان بیرونی شهرستان دامغان نشست کتاب‌خوان 7 تیر ساعت 18
کتابخانه عمومی ابوریحان بیرونی شهرستان دامغان جمع خوانی کتاب 8 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی ابوریحان بیرونی شهرستان دامغان کلاس قصه‌گویی 9 تیر ساعت 17
کتابخانه عمومی ابوریحان بیرونی شهرستان دامغان محافل ادبی 10 تیر ساعت 16
کتابخانه عمومی ابوریحان بیرونی شهرستان دامغان گلستان خوانی 10 تیر ساعت 18
کتابخانه عمومی ثامن‌الحجج (ع) شهرستان دامغان نمایشگاه کتاب 7 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی ثامن‌الحجج (ع) شهرستان دامغان آموزش کاردستی 8 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی ثامن‌الحجج (ع) شهرستان دامغان کلاس قصه‌گویی 10 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی شهرستان دامغان نمایشگاه کتاب 7/4 ساعت 10
کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی شهرستان دامغان آموزش کاردستی 8 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی شهرستان دامغان کلاس قصه‌گویی 9 تیر ساعت 12
کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی شهرستان دامغان معرفی کتاب 10 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی فجر کوه زر شهرستان دامغان کلاس قصه‌گویی 9 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی شهید مشهد شهرستان دامغان معرفی کتاب 7 تیر ساعت 17
کتابخانه عمومی شهید مشهد شهرستان دامغان نمایشگاه کتاب 8 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی شهید مشهد شهرستان دامغان آموزش عمومی 9 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی شهید مشهد شهرستان دامغان کلاس قصه‌گویی 10 تیرساعت 12
کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود قصه‌گویی در فضای مجازی 8 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود آموزش کاردستی به همراه قصه‌گویی 12 تیرساعت 9
کتابخانه عمومی آیت ا... حائری شهرستان شاهرود کلاس قصه‌گویی 7 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی آیت ا... حائری شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی آیت ا... حائری شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت روز صنعت و معدن 10 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی حجت بن حسن (عج) شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی حجت بن حسن (عج) شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت روز صنعت و معدن 10 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود کلاس قصه‌گویی 9 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت روز صنعت و معدن 10 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی بایزید بسطامی شهرستان شاهرود کلاس قصه‌گویی 12 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی باقرالعلوم شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب از منابع کتابخانه به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی ابن‌سینا شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی ابن‌سینا شهرستان شاهرود شعرخوانی برای کودکان 9 تیر ساعت 12
کتابخانه عمومی ابن‌سینا شهرستان شاهرود قصه‌گویی از کتاب امام حسین (ع) برای کودکان 12 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود قصه‌گویی برای کودکان 7 تیرساعت 9
کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود آموزش نقاشی مجازی برای کودکان 12 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی امام رضا (ع) شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت روز صنعت و معدن 10 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود نشست کتاب‌خوان به معرفی کتاب‌های دکتر بهشتی 9 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت روز صنعت و معدن 10 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی شیخ مفید مجن شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی شیخ مفید مجن شهرستان شاهرود قصه‌گویی کودکان 8 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی شیخ مفید مجن شهرستان شاهرود شعرخوانی برای خردسالان 13 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی هدایت ا... صدری شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی هدایت ا... صدری شهرستان شاهرود آموزش کاردستی 8 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی هدایت ا... صدری شهرستان شاهرود شعرخوانی برای نوجوانان 10 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی هدایت ا... صدری شهرستان شاهرود کلاس قصه‌گویی 12 تیر ساعت 12
کتابخانه عمومی هدایت ا... صدری شهرستان شاهرود ضرب‌المثل خوانی 14 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود آموزش کاردستی به پیشنهاد کتابدار 7 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود نشست کتاب‌خوان کودکان 9 تیرساعت 12
کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت روز صنعت و معدن 10 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی البرز شهرستان شاهرود نشست کتاب‌خوان کودکان 12 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی مهر شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی مهر شهرستان شاهرود مشاوره 8 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی مهر شهرستان شاهرود قصه‌گویی برای کودکان 9 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی مهر شهرستان شاهرود کلیپ خلاقیت پیرامون شهدای هفت‌تیر 7 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود قصه‌گویی کودکان از کتاب قصه‌های ناز شب 7 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 12
کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود آموزش کاردستی پیشنهاد کتابدار 8 تیر ساعت 9
کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود کارگاه آموزشی شاهنامه‌خوانی 8 تیر ساعت 17
کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود شعرخوانی برای خردسالان 9 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود نمایشگاه مجازی کتاب به مناسبت روز صنعت و معدن 10 تیر ساعت 12
کتابخانه عمومی 22 بهمن شهرستان شاهرود مثل خوانی 14 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب به مناسبت شهادت دکتر بهشتی 7 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود قصه‌گویی خردسالان 8 تیرساعت 12
کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود شعرخوانی برای کودکان 9 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود آموزش کاردستی 12 تیرساعت 11
کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهرستان شاهرود قصه‌گویی برای کودکان 13 تیر ساعت 11
کتابخانه عمومی یغمای جندقی شهرستان شاهرود نمایشگاه کتاب از منابع کتابخانه به مناسبت یادواره شهدای هفت‌تیر و دکتر بهشتی 7 تیر ساعت 12
کتابخانه عمومی یغمای جندقی شهرستان شاهرود قصه‌گویی برای کودکان و خردسالان 9 تیر ساعت 10
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان حکایت خوانی 7 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان معرفی نشریه 7 تیرساعت 10:30

کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان
کلاس قصه گویی 8 تیرساعت
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان
آموزش کاردستی 8 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان آموزش اوریگامی 9 تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان آموزش نقاشی 9تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان معرفی کتاب 10تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان معرفی نویسندگان، مترجم 10تیرساعت 10
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهرستان سمنان قصه گویی 12تیرساعت 10

 

 
 
امتیاز دهی