فهرست

اخبار شهرستان‌ها
رییس کتابخانه مرکزی سمنان در آستانه روز دانش‌آموز:

فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه مرکزی سمنان چشمگیر بوده است

حمیده میرزازاده رییس کتابخانه مرکزی سمنان فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه مرکزی در آستانه روز دانش‌آموز را چشمگیر توصیف کرد.